Vi vill verka för en ökad respekt för människans unika och okränkbara värde, i synnerhet i livets början och dess slut.

 

Vi vill vara en arena för en konstruktiv etisk dialog i frågor som rör människovärdet.

Vårt arbete baseras på tre uppdrag: Opinionsbildning, Utbildning och Rådgivning.

VÅRA TEMAN