Seminarium om SAMVETSFRIHET
Varför ligger Sverige efter?

Lördagen 4 maj 2019 kl 14-18
Citykonditoriet, Stockholm

 

I samarbete med Respekt, Världen idag, Sveriges Kristna Sjukvårdsförbund och Claphaminstitutet

VÅRA TEMAN