MÄNNISKOVÄRDE

Vi vill verka för en ökad respekt för människans unika och okränkbara värde,
i synnerhet i livets början och dess slut.

MÄNNISKOVÄRDE

Vi vill vara vara en  arena för en konstruktiv etisk dialog i frågor som rör människovärdet. 

 

MÄNNISKOVÄRDE

Verksamheten baseras på tre uppdrag: opinionsbildning, utbildning och rådgivning.

VÅRA TEMAN