Främjar abort jämställdhet mellan könen?

GEAC (The Gender Equality Advisory Council) är ett jämställdhetsråd med främst kvinnliga medlemmar från olika länder. Nobelpristagaren Denis Mukwege är en av de manliga medlemmarna. Inför G7-toppmötet i augusti tog rådet fram en rådgivande rapport för att främja...

Mänskligt liv börjar vid befruktningen

I en färsk doktorsavhandling från University of Chicago menar de flesta tillfrågade biologer att livet börjar vid befruktningen. Det är Steven Jacobs, filosofie doktor (PhD), som gjort studien där drygt 5 500 biologer ingår från över 1 000 akademiska institutioner....

Livstecken efter sena aborter

Abby Johnson är före detta chef för en av det amerikanska Planned Parenthoods abortkliniker, och som efter nio år i verksamheten bytte sida. Hon är författare till boken Unplanned som nu också blivit en välbesökt film, främst i den engelsktalande delen av världen. I...

Karlskrona sållar bort oliktänkande

I sommar har det framkommit att kvinnokliniken i Karlskrona vid anställning ser till att de anställda skriver under på att de är villiga att medverka vid abortrelaterad verksamhet. Anledningen är enligt verksamhetschefen att skapa en trygghet i att alla ska veta att...

Samband mellan abort och psykisk ohälsa

Ett område där det behövs mer forskning är hur kvinnors psykiska mående påverkas av abort. Den amerikanska forskaren David Reardon skriver i en omfattande artikel från 2018 att många undersökningar förbisett viktiga aspekter. Bland annat har svarsfrekvensen i vissa...