Hur mår kvinnor efter abort? Del 1

1. INTRODUKTION TV4 hade i oktober 2019 en temavecka om abort i programmet Malou efter tio. Inbjudna gäster var både kvinnor och män med erfarenhet av abort, samt psykologer och läkare. Erfarenheterna var blandade, men en gemensam röd tråd kunde skönjas bland samtliga...

”Texas-Gosnell”

Den numera till fängelse dömda Kermit Gosnell, som vi skrev om i vårt förra blogginlägg, handlar inte om ett enskilt undantag. Det finns fler liknande fall. Efter att den tidigare abortläkaren Ulrich Klopfer dött hösten 2019 hittades kvarlevor av över 2 000 foster i...

Abortläkare som seriemördare

I april 2013 skedde ett bombdåd under Boston Maraton som naturligt nog fick en stor del av hela världens medieuppmärksamhet. Kanske var det därför som abortläkaren Kermit Gosnells rättegång, som pågick under samma tid, hamnade i skymundan. Gosnell stod åtalad för...