Ministrar ska inte förvränga ord

Samvetsfrihet för vårdpersonal fortsätter att engagera. Ett av medlen som motståndarsidan använder för att helga ändamålet, är att frångå det vedertagna ordet och använda ordet ”vårdvägran”. Det tilltaget må vara förståeligt om man inte är insatt i ämnet och vill göra...

Ingen vill tvingas vara samvetslös

Samvetsfrihet är, tillsammans med tankefrihet och religionsfrihet, en mänsklig rättighet och samtidigt ett begrepp som väckt känslostark debatt i Sverige under de senaste åren. Orsakerna till det är troligtvis många. Kanske provocerar det, eftersom en person som...

Felaktigt om samvetsfrihet

Dagens samhälle publicerade den 30 maj en debattartikel där två skribenter går åt samvetsfriheten som vore det något som riskerar att inskränka kvinnors rättigheter. Enligt Europadomstolen ”ABC mot Irland” är abort inte en mänsklig rättighet. Tvärtom är...

Samvetsfrihet existerar inte i diktaturer

Den sista talaren under seminariet var Per Ewert, direktor för Claphaminstitutet. Med sprudlande energi tog han sig an ämnet om samvetsfrihet i Europa och övriga världen. Samvetsfrihet är en fråga om demokrati och mänskliga rättigheter enligt både FN:s artikel 18, och...