Förlossningskrisen i Sverige

Journalisten och författaren Lisa Bjurwald har kommit med en ny bok med titeln BB-krisen – Sveket vid livets början. Hon har träffat kvinnor i norra Sverige som inte vågar skaffa barn, och skriver om barnmorskebristen och kvinnor som hamnar i kläm, trots miljarder...

Ministrar ska inte förvränga ord

Samvetsfrihet för vårdpersonal fortsätter att engagera. Ett av medlen som motståndarsidan använder för att helga ändamålet, är att frångå det vedertagna ordet och använda ordet ”vårdvägran”. Det tilltaget må vara förståeligt om man inte är insatt i ämnet och vill göra...

Ingen vill tvingas vara samvetslös

Samvetsfrihet är, tillsammans med tankefrihet och religionsfrihet, en mänsklig rättighet och samtidigt ett begrepp som väckt känslostark debatt i Sverige under de senaste åren. Orsakerna till det är troligtvis många. Kanske provocerar det, eftersom en person som...