Internationella barnmorskedagen 5 maj

Barnmorskeyrket är förmodligen den äldsta kvinnodominerade branschen, och en yrkeskår som välförtjänt uppmärksammas med den årliga internationella barnmorskedagen den 5 maj. Barnmorskor kommer även att vara föremål för uppmärksamhet under seminariet om samvetsfrihet...