Vägled ditt barn till sexuell hälsa

Att tala med sitt barn om kön och sexualitet kan upplevas pinsamt och ansträngande. Men som förälder är du ditt barns guide och har också ansvar för att vägleda ditt barn till en livsstil av sexuell hälsa. Nedan finner du en kort redogörelse för hur du kan tala med...