Eutanasins verklighet bakom ytliga slogans

De som varnar för det sluttande planet vid legalisering av aktiv dödshjälp och/eller assisterat självmord har onekligen fog för sin oro. Belgien var det första land i världen som legaliserade dödshjälp för kroniskt sjuka barn under tolv år, och nu finns önskemål även...

Du är väl medlem?

Vi vill verka för en ÖKAD RESPEKT FÖR MÄNNISKOVÄRDET från livets början till dess naturliga slut. Vi vill att samvetsfrihet för vårdpersonal skall finnas i Sverige, så att ingen människa skall tvingas utsläcka en annan människas liv, varken genom abort eller...

Eutanasi och det sluttande planet

Frågan om Sverige ska tillåta dödshjälp är aktuell igen. Debatter har under sensommaren förts på Läkartidningen, och nu vill Liberalerna och Moderaterna att frågan ska utredas. Argumenten är de vanliga, människans valfrihet och rätten till en värdig död. Dagens...