Samvetsfrihet existerar inte i diktaturer

Den sista talaren under seminariet var Per Ewert, direktor för Claphaminstitutet. Med sprudlande energi tog han sig an ämnet om samvetsfrihet i Europa och övriga världen. Samvetsfrihet är en fråga om demokrati och mänskliga rättigheter enligt både FN:s artikel 18, och...

Samvetsfrihet möjligt även i Sverige

Håkon Bleken är advokat som hösten 2018 vann ett mål om samvetsfrihet i Norges högsta domstol. Även om han till vardags arbetar med affärsjuridik, tog han sig an målet eftersom han anser att frågan om samvetsfrihet är principiellt viktig. Samvetsfrihet är inte en...

Samvetsfrihet till mig men inte till dig

Roland P. Martinsson är doktor i filosofi, och inledde sitt föredrag med att han inte tror att det är svårt att prata om samvetsfrihet i Sverige. Han definierade samvete som en känsla för vad som är rätt och fel, vilket leder till en handling eller att man avstår. Man...

Samvetsfrihet är en mänsklig rättighet

På lördagens seminarium om samvetsfrihet fick vi höra barnmorskan Linda Steens personliga berättelse. Hon väntar tillsammans med Ellinor Grimmark på besked från Europadomstolen, om deras fall kommer att tas upp till prövning eller inte. Redan som barn präglades hon av...

Samvetsfrihet handlar om stora frågor

Jörgen Olson är ett av de juridiska ombuden i barnmorskemålen i Sverige. Han var först ut av talarna på vårt seminarium om samvetsfrihet i Stockholm i lördags. Han började med att fastställa att samvetsfrihet för barnmorskor handlar om att slippa delta i utsläckandet...