Människovärdes nättidning: Liv och Rätt

GENOM LIV&RÄTT vill vi

  • medverka till att förändra opinionen i riktning mot ökad respekt för människovärde och mänskliga rättigheter,
  • förmedla väldokumenterad och lättillgänglig information som rör frågor om människovärde och mänskliga rättigheter samt
  • öka läsarnas medvetenhet om dessa frågors betydelse för ett fritt och rättssäkert samhälle.

LIV&RÄTT ÄR  EN prenumerationstidning som ges ut varje månad med nyheter ur ett människovärdes- och demokratiperspektiv. Innehållet i tidningen presenteras på flera sätt, exempelvis i nyhetsartiklar och reportage, olika former av opinionstexter, kulturartiklar och personliga krönikor. En årsprenumeration kostar 399 kr. För att läsa mer gå till www.livochratt.se.