MÄNNISKOVÄRDES TRE UPPDRAG

Människovärde vill medverka till att förändra opinionen i riktning mot ökad respekt för människans unika och okränkbara värde, och vara en arena för en konstruktiv etisk dialog i frågor som rör människovärde.

Människovärde vill ge råd, stöd och hjälp till kvinnor och män som är eller har varit involverade i en abortsituation och till kvinnor som funderar på att göra abort eller har gjort abort. Rådgivningen sker genom Människovärdes jourtelefon Livlinan.

Människovärde vill förmedla information om människans unika och okränkbara värde genom föreläsningar, utbildningar, konferenser och temadagar.