Människovärde är en förening som vill verka för en ökad respekt för människovärdet i Sverige och som vill vara en arena för en konstruktiv etisk dialog i frågor som rör människovärdet. Vi arbetar med frågor som t ex abort, samvetsfrihet, dödshjälp och fosterdiagnostik. Arbetet vilar på den kristna värdegrunden att allt mänskligt liv är lika mycket värt från befruktning till en naturlig död och på människovärdesprincipen, idén om människans unika och okränkbara värde oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället.

Människovärdes motto: För varje människas unika och okränkbara värde.

Människovärdes tre uppdrag:

Människovärde vill medverka till att förändra opinionen i riktning mot ökad respekt för människans unika och okränkbara värde.

Människovärde vill ge råd, stöd och hjälp till kvinnor och män som är eller har varit involverade i en abortsituation och till kvinnor som funderar på att göra abort eller har gjort abort. Rådgivningen sker genom Människovärdes jourtelefon Livlinan.

Människovärde vill förmedla information om människans unika och okränkbara värde genom föreläsningar, utbildningar, konferenser och temadagar.