Människovärde är en förening som vill verka för en ökad respekt för människovärdet, i synnerhet i livets början och dess slut, samt vara en arena för en konstruktiv etisk dialog i frågor som rör människovärdet. Vi arbetar med frågor som t ex abort, samvetsfrihet, dödshjälp och fosterdiagnostik. 

Arbetet vilar på den kristna värdegrunden att allt mänskligt liv är lika mycket värt från befruktning till en naturlig död och på människovärdesprincipen, idén om människans unika och okränkbara värde oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället.

Människovärdes motto: För varje människas unika och okränkbara värde.

Människovärdes tre uppdrag:

Människovärde vill medverka till att förändra opinionen i riktning mot ökad respekt för människans unika och okränkbara värde.

Människovärde erbjuder rådgivning via chatt eller telefon till kvinnor som funderar på att göra abort eller har gjort abort. Vi vänder oss även till män och anhöriga som påverkats av en abortsituation. Rådgivningen sker genom vår jourlinje, Livlinan. Klicka här för att läsa mer

Människovärde vill förmedla information om människans unika och okränkbara värde genom föreläsningar, utbildningar, konferenser och temadagar.