Människovärdes ambassadörer utbildar, föreläser och opinionsbildar i media om människovärdesfrågor.

För att boka någon av våra ambassadörer skicka e-post till
info@manniskovarde.se eller ring 018-12 93 00.

Anna Jakobsson

Anna är specialistsjuksköterska inom hälso- och sjukvård för barn/ungdom med en magisterexamen i internationell hälsa. Hennes specialområde är barn och global hälsa. Hon arbetar både nationellt och internationellt med dessa frågor.

Emelie Rynningsjö

Emelie är arbetsterapeut. Hon engageras av frågor som har med etik och människovärde att göra. Även frågor om djurrätt ligger henne varmt om hjärtat.

Ingrid Karlsson

Ingrid är pensionerad barnmorska. Hon tog sin sjuksköterskeexamen 1963 och några år senare även barnmorskeexamen. Hon har arbetat i nästan 30 år som barnmorska på olika kvinnokliniker med beviljad samvetsfrihet under hela sitt arbetsliv. Ingrid startade 1997 Livlinan, som idag är Människovärdes hjälpjour för gravida kvinnor. Hon är verksam som en av rådgivarna.

Sarah Havneraas

Sarah studerar till statsvetare på Stockholms universitet och är ordförande för KDU i Uppland.