FÖRENINGEN JA TILL LIVET grundades 1990 och var fram till våren 2017 Sveriges största livsrättsorganisation.

STIFTELSEN PROVITA arbetade under många år för utbredandet av den kristna etiken i samhället och för att främja människovärdesprincipen. 1997 startade Provita jourtelefonen Livlinan för att ge råd, stöd och hjälp till kvinnor och män som är eller har varit involverade i en abortsituation och till kvinnor som funderar på att göra abort eller har gjort abort. Genom Livlinan ville man erbjuda ett komplement till samhällets olika mottagningar.

UNDER VÅREN 2017 beslutades att organisationerna slås ihop och bildar föreningen Människovärde. Med en organisation blir tydligheten större för de frågor Ja till Livet och Provita drivit och styrkorna inom organisationerna kan bättre tas till vara.

MÄNNISKOVÄRDE vill medverka till att förändra opinionen i riktning mot ökad respekt för människans unika och okränkbara värde, och vara en arena för en konstruktiv etisk dialog i frågor som rör människovärde. Människovärde kommer att arbeta med opinionsbildning, utbildning och rådgivning i frågor som rör bland annat abort, fosterdiagnostik, dödshjälp och samvetsfrihet.