Under våren 2017 beslutades att föreningen Ja till Livet och stiftelsen Provita slås ihop och bildar föreningen Människovärde. Människovärde vill medverka till att förändra opinionen i riktning mot ökad respekt för människans unika och okränkbara värde. Människovärdes arbete baseras på tre uppdrag: opinionsbildning, utbildning och rådgivning.

Föreningen Ja till Livet grundades 1990 av Mikael Oscarsson och var fram till våren 2017 Sveriges största livsrättsorganisation. Stiftelsen Provita arbetade under många år för utbredandet av den kristna etiken i samhället och för att främja människovärdesprincipen. 1997 startade Provita jourtelefonen Livlinan för att ge råd, stöd och hjälp till kvinnor och män i abortsituationer och till kvinnor som funderar på att göra abort eller har gjort abort. Genom Livlinan ville man erbjuda ett komplement till samhällets olika mottagningar.