Människovärdes verksamhet finansieras genom avgifter från våra stödmedlemmar och gåvor från månadsgivare och andra understödjare.
Varje gåva är värdefull. Ju fler vi blir desto mer kan vi göra.