BARN SKALL INTE GÖRAS
TILL HANDELSVAROR
INTE DÖDSHJÄLP -
UTAN HJÄLP ATT LEVA
OFÖDDA BARN HAR RÄTT
TILL LIV
SAMVETSFRIHET ÄR EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET ALLA ÄR LIKA MYCKET VÄRDA

Seminarium om dödshjälp 2020 

Vårt årliga seminarium skulle hållits den 9 maj 2020, men på grund av corona blev det inställt. Vi har istället gjort en del inspelningar och intervjuer med talarna.

De vanligaste frågorna
Brita Storlund och Cecilia K. Björfjell

Film om den mörka baksidan av dödshjälp 

Det sluttande planet
Per Ewert

Fallet Tom Mortier
Robert Clark

Intervjuer med talarna

Namninsamling

I februari 2020 gav ECLJ (European Center for Law and Justice)  ut en rapport där opartiskhet bland domare i Europadomstolen ifrågasätts. Bland annat uppmärksammas att domare som tidigare varit aktiva i en viss organisation, har tillåtits döma i ärenden där samma organisation varit part. På motsvarande sätt skaver det att en svensk domare var en av endast tre som fattade beslut i barnmorskemålen som gäller Sverige.

Nu pågår en namninsamling för ett STOPP PÅ PARTISKHET i Europadomstolen. Var med du också!

 Rapport om hur kvinnor mår efter abort

 

 

 

I samband med internationella kvinnodagen 2020 släppte vi en rapport om hur kvinnor mår efter abort. Både kvinnor och män med erfarenhet av abort har i många fall upplevt att de inte fått tillräckligt med information angående eventuella reaktioner och konsekvenser. I vår rapport har vi därför fokuserat på forskning där denna aspekt lyfts fram. Resultatet visar att abort kan ha konsekvenser för kvinnors psykiska och fysiska hälsa, samt att även män och syskon kan påverkas.

Tack för ert civilkurage, Ellinor och Linda!

 

Vi vill rikta ett tack till barnmorskorna, Ellinor och Linda, för deras civilkurage och mod att stå upp för samvetsfrihet. I ett sundare medieklimat, där alla demokratiska fri- och rättigheter respekterats – och inte enbart de enligt tidsandan populära – hade de hyllats som HJÄLTAR! Läs vår debattartikel i Världen idag med ett tack från Människovärde till Ellinor och Linda.

Ämnen

Vi arbetar med ämnen som rör människovärdet och som är grundläggande för hela vårt samhälle.
Våra ämnen är bland annat abort, samvetsfrihet, dödshjälp och fosterdiagnostik.

Blogg

På vår blogg finns nyheter och artiklar i våra olika ämnen, samt inbjudningar till seminarium och information om annat som händer i organisationen.

Jourlinjen Livlinan

 

Jourlinjen Livlinan erbjuder RÅDGIVNING, STÖD och HJÄLP via chatt eller telefon till dig som funderar på att göra abort, har gjort abort eller är gravid och behöver stöttning. Vi vänder oss även till män och anhöriga som påverkats av en abortsituation. Livlinan vill vara ett komplement till samhällets olika mottagningar och ett alternativ dit du kan ringa i en utmanande situation.

Stå med oss

Stå med oss i kampen för människovärdet genom att bli MEDLEM, MÅNADSGIVARE eller GÅVOGIVARE.
Varje bidrag är betydelsefullt och ju fler vi blir desto mer kan vi göra.