FORUM FÖR EN KONSTRUKTIV ETISK DIALOG I FRÅGOR SOM RÖR MÄNNISKOVÄRDET

 

Välkommen till oss!

Vi är en ideell förening som vill arbeta för en ökad respekt för människans unika och okränkbara värde, samt vara ett forum för en konstruktiv etisk dialog i frågor som rör människovärdet. Vårt arbete vilar på den kristna värdegrunden, att allt mänskligt liv är lika mycket värt från befruktning till en naturlig död, och på människovärdesprincipen, att varje människa har ett unikt människovärde oberoende av ålder, personliga egenskaper, hälsotillstånd eller prestationer.

Verksamheten utgår från tre grundläggande uppdrag: UTBILDNING, OPINIONSBILDNING och RÅDGIVNING.

 

Om du blir månadsgivare via autogiro med minst 100 kr/mån får du två böcker utan kostnad under okt-dec. Erbjudandet gäller även dig som redan är månadsgivare och höjer ditt belopp med 100 kr. Läs mer här

Möt bebisen Olivia!

Från en enda mänsklig cell till en bebis med ett hjärta som slår, hjärnvågor, fingrar och tår. Olivia visar den anmärkningsvärda och fantastiska utvecklingen hos det ofödda barnet i magen. Denna banbrytande film har tagits fram av organisationen LiveAction i USA med hjälp av 3D-animation. Sprid den gärna!

Blogg

Debattartiklar

Pressmeddelanden

 

Missade du vårt webinarium?

Om du missade vårt webinarium kan du se det efteråt. Du kan välja att se hela webinariet på ca 2 timmar eller varje föredrag för sig. Tänk på att om du väljer enskilda föredrag missar du några viktiga filmklipp som bara visas i den långa versionen. Värt alltså att se hela! Läs mer här.

 

Rapport om samvetsfrihet vid liv och död

På internationella barnmorskedagen gav vi ut en rapport om samvetsfrihet vid liv och död. Syftet med vår rapport är att sammanfatta de viktigaste aspekterna av samvetsfrihet vid abort och dödshjälp. Samvetsfrihet ingår i de mänskliga rättigheterna och tillkom som en motreaktion efter andra världskrigets förtryck, där alltför många, inklusive läkare, underlåtit eller inte tillåtits att följa samvetet och efteråt skyllde på att de bara lydde order. Samvetsfrihet är en grundläggande frihet i demokratier. Motsatsen kan därför leda till en odemokratisk kultur där en part med större makt avgör vilka åsikter som är tillåtna.

Jourlinjen Livlinan

Jourlinjen Livlinan erbjuder rådgivning och samtalsstöd via chatt eller telefon till dig som har gjort abort, funderar på abort eller är gravid och behöver stöttning. Vi vänder oss även till män och anhöriga. Livlinan är ett komplement till samhällets olika mottagningar och ett alternativ dit du kan ringa i en utmanande situation.

Stå med oss!

 

Stå med oss i kampen för människovärdet genom att bli medlem, månadsgivare eller ge en enskild gåva. Varje bidrag är betydelsefullt och ju fler vi blir desto mer kan vi göra. Du kan också bli företagssponsor.