Välkommen till vårt årliga seminarium!

Vårt seminarium 2020 kommer att handla om DÖDSHJÄLP. Det är ett ämne som hamnat på den politiska agendan under den senaste tiden och debatterats mycket i media. Flera riksdagspartier vill nu öppna upp för att utreda dödshjälp. Från de länder som redan infört dödshjälp kommer varningar om att när man väl infört dödshjälp hamnar man på ett sluttande plan som inte går att stoppa. Kom till vårt seminarium och bli utbildad i denna viktiga fråga för Sverige!
ANMÄL DIG REDAN IDAG! BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER.

Om oss

Vi vill verka för en ökad respekt från människans unika och okränkbara värde från livets början till dess slut, samt vara ett forum för en konstruktiv etisk dialog i frågor som rör människovärdet. Vi arbetar utifrån tre grundläggande uppdrag: OPINIONSBILDNING, UTBILDNING och RÅDGIVNING. Vårt motto är: FÖR VARJE MÄNNISKAS UNIKA OCH OKRÄNKBARA VÄRDE.

 

Våra ämnen

Stå med oss

Stå med oss i kampen för människovärdet genom att bli medlem, månadsgivare eller genom att ge en gåva.

Varje bidrag är betydelsefullt och ju fler vi blir desto mer kan vi göra.