”Sjuksköterskan Johanna Byman vill förbjuda abort i Sverige och bemannar en jourlinje dit gravida kvinnor som överväger abort uppmanas ringa.” Denna mening fick inleda Expressens reportage om abortfrågan där företrädare för Människovärde, Respekt och MRO (Människorätt för ofödda) intervjuats (20 sept 2020). Reportaget är enbart för prenumeranter, så själva ingressen är förmodligen det enda som många läser. Vi vill därför förtydliga ett par punkter. 

Jobbar man på en organisation som försvarar livet är det ingen hemlighet var man står i abortfrågan. Abort dödar ett oskyldigt barn, och skadar kvinnor och andra inblandade. På Människovärde vill vi genom våra tre uppdrag – utbildning, opinionsbildning och rådgivning – öka kunskapen och respekten för de ofödda barnen. Vi arbetar för en attitydförändring så att fler ska välja livet för sina ofödda barn, och att abort ska vara otänkbart. Att förbjuda abort i betydelsen att genom lagstiftning kriminalisera abort är däremot inte vårt uppdrag, men vi vill naturligtvis genom vårt arbete påverka de politiska partierna i alla våra frågor.

Av en timmes intervju med vår ordförande Johanna, plus ett flertal mejlkonversationer, var det enbart några citat uttagna ur ett längre resonemang som slutligen fick plats. Johannas hjärta för kvinnor i kris, vilket hon framhållit ett par gånger, förbisågs helt. Bland annat har Johanna skrivit så här i ett mejl till journalisten:

”Det är trots allt kvinnorna jag, i mitt jobb, pratar med, kvinnorna jag lägger min tid och engagemang på att hjälpa och kvinnorna jag försöker hjälpa att samla ihop spillrorna av sitt liv när de mår dåligt.”

”I mina samtal med framförallt kvinnor som hör av sig till mig så är det hon som är i fokus, hennes val, hennes ångest, hennes frustration, hennes sorg. Om du har varit inne på Livlinans instagramkonto så ser du att något Livlinan står för är För kvinnan. För barnet. Båda två. Inte bara kvinnan, men heller inte bara barnet. Båda två!”.

Jourlinjen Livlinan ”uppmanar” inte kvinnor som överväger abort att ta kontakt. Livlinan är tänkt att vara ett komplement till samhällets mottagningar och har på hemsidan i åratal presenterats på följande sätt:

”Jourlinjen Livlinan erbjuder rådgivning och samtalsstöd till kvinnor som funderar på att göra abort, har gjort abort eller är gravida och vill prata med någon. Vi vänder oss även till män och anhöriga som påverkats av en abortsituation. Livlinan vill vara ett komplement till samhällets olika mottagningar och ett alternativ dit du kan ringa i en utmanande situation.”

När det kommer till våldtäkt och incest, som också nämns i artikeln, så är det viktigt att framhålla att det handlar om betydligt mindre än en procent av alla aborter. Majoriteten av alla aborter görs alltså av helt andra skäl. Våldtäkt och incest är mycket allvarliga brott och kvinnan är ett brottsoffer. Hon behöver därför mycket stöd och hjälp oavsett vilket beslut hon fattar. Men detta är en fråga som kräver ytterligare förtydligande och vi återkommer i vårt blogginlägg på fredag om detta.

 

Läs mer om abort här.

Läs vår rapport om hur kvinnor mår efter abort.