Under våren pågick en debatt om att abort i sin helhet ska kunna göras hemma, d.v.s. helt utan besök på klinik. Vi på Människovärde hade då en debattartikel i Världen idag och en replik i Aftonbladet där vi lyfte fram farorna med detta. På grund av pandemin har dessa ”distansaborter” redan testats tillfälligt i Storbritannien, vilket har lett till att minst två kvinnor dött, samt att fler än tidigare kontaktat ambulans och akutavdelningar på grund av komplikationer efter abort. Diskussioner förs ändå om att distansaborter permanent ska tillåtas i Storbritannien.

En brittisk kvinna har berättat hur hon ångrade sig genast efter första abortpillret. Hon försökte då  tvinga sig att kräkas upp det, och det gick så långt att hon skadade sig i halsen tills den blödde. Eftersom hon ändå inte lyckades få upp pillret, sökte hon på internet och fick kontakt med en läkare som skrev ut progesteron för att motverka den påbörjade aborten. Aborten stoppades och kvinnan födde sedan ett helt friskt barn som hon nu kallar sin mirakelbebis. Hon är heller inte den enda. Fler brittiska kvinnor har trätt fram och berättat om den ånger som sköljt över dem på en gång efter att de tagit första pillret, och att de fått hjälp av samma läkare.

Läkaren har dock blivit anmäld för detta, och medicinska myndigheter har nu förbjudit honom att, under de 18 månader som utredningen pågår, skriva ut progesteron till kvinnor som ångrar sig. Många som är kritiska till myndigheternas beslut, bland andra Prolife-organisationer, anser att det är ett stort avsteg från all vårdetik att hindra en läkare från att bokstavligen rädda liv. Och hur rimmar det med vårdetiken att tvinga en kvinna att genomgå en abort som hon redan ångrar, och således också kan komma att ångra resten av sitt liv?

Problemet är enligt myndigheterna att läkaren skrivit ut ett recept på ett preparat (progesteron) för ett annat syfte än det ursprungligen var framtaget för. Dock är det enbart tillverkarna av preparaten som förbjuds att marknadsföra dem för annat än ursprungssyftet. För läkare är det inte bara tillåtet utan även vanligt förekommande att preparat används inom ett bredare område. 

Det är minst sagt motsägelsefullt att abort ska främjas som ett snabbt och enkelt ingrepp som till och med kan utföras på distans, och därmed ökar troligtvis risken för att vissa kvinnor fattar förhastade beslut. Samtidigt fråntas de möjligheten att ångra sig. 

 

Läs mer om abort här.