Välkommen till vårt årliga seminarium!

Vårt årliga seminarium kommer att hållas den 9 maj 2020 och denna gång handla om DÖDSHJÄLP. Det är ett ämne som hamnat på den politiska agendan under den senaste tiden och debatterats mycket i media. Flera riksdagspartier vill nu öppna upp för att utreda dödshjälp.

Från de länder som redan infört dödshjälp kommer varningar om att när man väl infört dödshjälp hamnar man på ett sluttande plan som inte går att stoppa.

Kom till vårt seminarium och bli utbildad i denna viktiga fråga för Sverige!

MEDARRANGÖRER: Respekt, Claphaminstitutet, Världen idag och Sveriges Kristna Sjukvårdsförbund

Om oss

Vi vill verka för en ökad respekt för människans unika och okränkbara värde från livets början till dess slut,
samt vara ett forum för en konstruktiv etisk dialog i frågor som rör människovärdet.

Vi arbetar utifrån tre grundläggande uppdrag: Opinionsbildning, Utbildning och Rådgivning.

Vårt motto är: FÖR VARJE MÄNNISKAS UNIKA OCH OKRÄNKBARA VÄRDE.

Ämnen

Vi arbetar med ämnen som rör människovärdet och som är grundläggande frågor i vårt samhälle.

Våra ämnen är bland annat ABORT, SAMVETSFRIHET, DÖDSHJÄLP, FOSTERDIAGNOSTIK och SEXUELL HÄLSA.

Sociala medier

På våra sociala medier kan du följa de senaste nyheterna från oss. Vi finns på FACEBOOK, TWITTER och INSTAGRAM. 

Blogg

Vår blogg startades under våren 2019 och innehåller idag runt 50 inlägg i våra olika ämnen.

Jourlinjen Livlinan

 

Jourlinjen Livlinan ERBJUDER RÅDGIVNING, STÖD och HJÄLP via chatt eller telefon till dig som funderar på att göra abort eller har gjort abort. 

Vi vänder oss även till män och anhöriga som påverkats av en abortsituation.

Livlinan vill vara ett komplement till samhällets olika mottagningar och ett alternativ dit du kan ringa i en utmanande situation.

Stå med oss

Stå med oss i kampen för människovärdet genom att bli MEDLEM, MÅNADSGIVARE eller genom att GE EN GÅVA.

Varje bidrag är betydelsefullt och ju fler vi blir desto mer kan vi göra.