På sociala medier har en debatt blossat upp om vad som är och inte är abort. Prolife-sajten ”Secular Pro-Life” ställer på Twitter därför frågan om det eventuellt kan vara så att vissa anser sig vara abortförespråkare för att de felaktigt blandar ihop inducerad abort med missfall (även kallad ”spontan abort”).

Bakgrunden till den hätska debatten är att den amerikanska influencern och fyrabarnsmamman Jessa DuggarYoutube delat med sig av sin sorg efter ett missfall när hon väntade sitt femte barn. Barnets hjärtslag hade upphört tre veckor tidigare, men omkring graviditetsvecka 11 krävdes ett kirurgiskt ingrepp som kallas för D&C (dilation and curettage), vilket är ett gynekologiskt ingrepp där rester som blivit kvar efter ett missfall sugs ut. Detta ingrepp kan även används vid kirurgiska aborter, varför abortlobbyn sedan tog fasta på detta för att hävda att Duggar, som är uttalat prolife, gjort en abort.

Dock är D&C ett ingrepp som inte bara används efter oavslutade missfall eller som abortmetod. Ingreppet kan också användas exempelvis vid vissa gynekologiska cancersjukdomar och vid komplikationer efter en vanlig förlossning. Ingreppet är alltså inte synonymt med abort, men eftersom vissa amerikanska delstater stramat åt sina abortlagar, använder abortlobbyn alla möjliga uppkomna situationer som skrämseltaktik för att övertyga allmänheten om att abortförbud leder till att kvinnor förvägras vård vid missfall och graviditetskomplikationer.

Ett exempel på detta är Carmen Broesder från delstaten Idaho som fick missfall och efteråt sökte vård på grund av kraftig smärta och blödningar. Först åtta dagar senare upptäcktes att rester efter missfallet blivit kvar i livmoderhalsen, och hon fick då adekvat vård för detta. Idahos abortförbud beskylldes då vara orsaken till dröjsmålet, trots att abortlagen medger undantag vid fara för kvinnans liv. Dessutom definieras abort enbart som ett ingrepp där man avsiktligen avslutar det ofödda barnets liv varför missfall, där det ofödda barnet dött en naturlig död, inte ingår i definitionen.

Brita Storlund, kommunikatör

Läs mer om abort här.