Den 28 september 2019 är det Internationella dagen för säkra aborter. Det finns en allmän uppfattning att restriktiva abortlagar ökar mödradödligheten eftersom det leder till fler osäkra aborter, och likhetstecken sätts mellan legala och säkra aborter. Verkligheten kan dock vara mer komplicerad. Världshälsoorganisationens (WHO) definition på osäkra aborter är aborter som utförs av personer utan adekvat utbildning, eller i en miljö med undermålig medicinsk standard, eller både ock. Och detta kan vara fallet oavsett hur lagstiftningen ser ut.

Sierra Leone och Polen är två länder med restriktiva abortlagstiftningar. Dock toppar Sierra Leone statistiken på mödradödlighet med 1 360 dödsfall per 100 000 födande kvinnor, medan Polen finns bland de sista på listan med tre dödsfall (uppgifterna från World Factbook 2015). Malta och Irland ligger också lågt med nio respektive åtta dödsfall, fastän abort vid 2015 var olagligt i de länderna.

De vanligaste orsakerna till mödradödlighet är enligt WHO kraftiga blödningar och infektioner med därpå följande sepsis, och förekommer främst i utvecklingsländer. Eventuella anledningar kan vara långa avstånd till närmaste sjukhus, samt undermåliga vägar och transporter. Personalbrist eller brist på antibiotika vid sjukhusen kan vara bidragande orsaker. En viktig faktor är också att kvinnors status ofta är låg i utvecklingsländer. Kvinnors liv anses helt enkelt inte alltid värda att räddas, även om vården väl kan finnas inom räckhåll. Varken blödningar eller sepsis behöver nödvändigtvis vara dödliga bara man snabbt får rätt hjälp, och däri torde skillnaden mellan Sierra Leone och Polen finnas.

Abortpiller kan numera köpas via internet, och på webbsidorna där de säljs hävdas att aborter före graviditetsvecka 10 är extremt säkra och kan jämföras med spontana missfall. Man påstår sig vilja hjälpa kvinnor som annars inte skulle kunna få abort på grund av lagstiftning, men även på grund av faktorer som fattigdom, svåra hemförhållanden, eller att man ännu inte är myndig. På sidor som ”Women on web” och ”Aid access” instrueras kvinnor att säga att de fått missfall, ifall de får komplikationer och behöver kontakta läkare. Läkare riskerar alltså att få missledande information om patienten de ska vårda, vilket gör att dessa aborter kan bli osäkra, hur lagliga de eventuellt än är.

Grundaren till en av dessa webbsidor (holländsk abortaktivist som disputerat vid Karolinska Institutet) har nu stämt den amerikanska hälsoministern och FDA (Food and Drug Administration, dvs myndigheten som ansvarar för livsmedel och läkemedel). Orsaken är att man uppmanat henne att upphöra med sin verksamhet i USA, och sedan beslagtagit produkter och hindrat betalningar, när hon fortsatt försäljningen ändå. FDA menar tillsammans med övriga kritiker att ”postorderaborter” kringgår viktiga säkerhetsföreskrifter och därmed äventyrar kvinnors hälsa. Man hävdar att abortpiller inte är så ofarliga som görs gällande. Komplikationer är vanliga och även dödsfall har förekommit. Även dessa dödsfall har orsakats av blödningar och sepsis, det vill säga samma orsaker som vid den mödradödlighet man påstår sig vilja minska genom tillgång till aborter.

Det finns en dubbelhet i att det är abortaktivister som skapar en abortindustri i gråzonen, för att sedan använda osäkra aborter och mödradödlighet som argument mot restriktiva abortlagstiftningar. Ekonomiska och ideologiska intressen ingår, och man frågar sig om kvinnors hälsa och liv kommer i skymundan. Enbart abort hade antagligen inte räddat några gravida kvinnors liv i Sierra Leone.

Läs mer om abort här.