Den kända abortläkaren Caitlin Bernard, som sommaren 2022 utförde en abort på en 10-årig flicka, har blivit anmäld till disciplinnämnden i delstaten Indiana. Flickan, som bor i delstaten Ohio, hade blivit gravid efter våldtäkt. Och eftersom abort i Ohio är förbjudet efter att hjärtljuden kan upptäckas hos det ofödda barnet, togs flickan till granndelstaten Indiana istället, vilket utgjorde en resa på ca 300 km.

Av rubrikerna i media att döma, kan man lätt få intrycket att abortläkaren anmälts för själva aborten. Enligt exempelvis Expressen vill statsåklagaren straffa Bernard ”för att hon utfört en abort på ett tioårigt våldtäktsoffer”. Bernard är dock inte anmäld för själva aborten, utan för att hon anses ha brutit mot sekretesslagar då hon morgonen efter den utförda aborten talat om fallet i media. Hon anses också ha dröjt med att rapportera om det sexuella övergrepp som flickan blivit utsatt för. Enligt Live Action hade Bernard dessutom angett förövarens ålder till 17 år trots att han var 27.

Ohios abortlag innehåller en klausul om undantag för nödsituationer, så senator Kristina Roegner (R), som står bakom Ohios abortlag, skriver därför i The Columbus Dispatch att resan till Indiana eventuellt kan ha varit onödig för den 10-åriga flickan. Vissa läkare menar dock att det är osäkert eftersom undantaget inte är tillräckligt specificerat, och för att det finns exempel på 10-åringar som klarat graviditet och förlossning.

Senator Roegner understryker att våldtäkt är ett allvarligt brott som ska lagföras. Dock menar hon också att det ofödda barnets människovärde aldrig avgörs av om han eller hon är önskad eller inte, och att statens uppgift är att se till att varje barn ges möjlighet till ett anständigt liv. Ohios abortlag innehåller därför inte enbart ett förbud mot abort efter att hjärtljuden upptäckts, utan även ett flertal punkter med satsningar på förbättrade ekonomiska resurser för nyblivna mammor och deras barn. Bland annat utökas mödravården till att gälla ett helt år efter förlossningen, från att tidigare bara ha gällt i två månader. Tusentals miljoner dollar har avsatts för bland annat barnbidrag, för kriscenter för våldtagna kvinnor, för program mot våld i hemmet, för skattelättnader åt adoptivföräldrar osv.

Att säkra rätten till liv var enligt senator Roegner bara ett första steg. Förutom sitt politiska engagemang för de ofödda barnen, har hon tillsammans med sin man också inlett processen att bli fosterförälder. ”Vårt arbete inom prolife-rörelsen är inte avslutat. Det har bara börjat”, avslutar Roegner sin artikel.

Brita Storlund
Magister i mänskliga rättigheter och utvecklingspsykologi

Läs mer om abort här.