I ett blogginlägg 2020 skrev vi om att organdonation på patienter som dött genom dödshjälp hade fördubblats i den kanadensiska provinsen Ontario på bara två år, samtidigt som det totala antalet registrerade organdonatorer gått ned. Både vid organdonation och önskan om dödshjälp ska initiativet komma från patienten själv, och vara helt utan påtryckningar. Frågan är om detta fungerar i praktiken.

I Spanien har sju patienter som dött genom dödshjälp donerat sina organ enligt nättidningen Mercatornet. Det är en hög siffra om man beaktar att Spanien legaliserade dödshjälp så sent som juni 2021. Några officiella siffror på totala antalet dödshjälpsfall har ännu inte offentliggjorts, men enligt uppskattningar är det omkring 50 personer. I så fall är andelen organdonatorer 14 procent, vilket är högt även för Spanien, där organdonation är vanligare än i många andra länder. Som jämförelse framkom det på en konferens om dödshjälp och organdonation i Belgien 2012, att endast nio belgiska dödshjälpspatienter hade donerat organ sedan 2005. Detta är en siffra som enligt vissa läkare bör förbättras eftersom antal dödshjälpsfall i Belgien är omkring 2 000 per år.

Faran är att patienter som överväger dödshjälp utsätts för subtila påtryckningar att genom sin död utföra ett sista hjältedåd genom att donera sina organ, och av den orsaken väljer dödshjälp. Detta har redan getts ett namn, nämligen ”altruistisk dödshjälp”. Patienter med ALS, MS, psykiatriska sjukdomar, funktionsnedsättningar o.s.v. riskerar att bli måltavlor för sådana påtryckningar, eftersom de har friskare organ än exempelvis cancerpatienter.

En annan fara är att dödshjälp genom organdonation kan komma att normaliseras. Dr Mark Komrad från USA varnade vid ett seminarium om dödshjälp i Riksdagshuset 2019, att detta kan bli den följande etiska gräns som överträds. Vid kombinerad dödshjälp och organdonation kommer patienten att sövas ner, organen opereras ut och döden sedan inträffa på operationsbordet.

De bästa organdonationerna är enligt Dr Komrad donationer från levande patienter eftersom organen då är färska, och risken att mottagarens kropp avvisar dem är mindre. En belgisk specialist på intensivvård, har enligt den franska organisationen Alliance Vita bekräftat att han av denna anledning uppmuntrar till organdonationer på patienter som är ”praktiskt taget hjärndöda”.

Det sluttande planet är praktiskt taget omöjligt att undvika när man öppnar dörren för dödshjälp.

Brita Storlund
Kommunikatör

Läs mer om dödshjälp här.