I Storbritannien är altruistiska surrogatavtal tillåtna, dvs. avtal där surrogatmamman endast får ersättning för kostnader men ingen egentlig ”lön”. Dock finns det, precis som i Sverige, inget förbud mot att ingå kommersiella avtal utomlands.

Förbudet mot kommersiella surrogatavtal inom Storbritannien är dock tandlöst enligt Gary Powell, som aktivt arbetar för ett globalt förbud mot alla former av surrogatavtal. Det finns nämligen inget klargörande vilka kostnader som anses rimliga för altruistiska avtal. Något övre tak för ersättningarna finns inte heller så summor på 60 000 brittiska pund (ca 750 000 kronor) har i vissa fall betalats trots att avtalen var altruistiska.

Högsta domstolen i Storbritannien dömde 2020 dessutom den statliga sjukvården NHS (National Health Service) att betala över 500 000 brittiska pund (ca 6,5 miljoner kronor) till en kvinna för att täcka kostnaderna för fyra kommersiella surrogatavtal i den amerikanska delstaten Kalifornien. På grund av ett antal vårdmissar hade kvinnans livmoderhalscancer upptäckts för sent, och behandlingen ledde därför till att hon blev infertil. För detta hade kvinnan redan beviljats ett skadestånd på 500 000 pund.

En summa på 74 000 pund (ca 950 000 kr) för två altruistiska surrogatavtal i Storbritannien hade erbjudits henne. Hon tackade dock nej till det eftersom hon föredrog kommersiella avtal utomlands. Hon var själv uppvuxen i en stor familj och hade enligt domen alltid önskat sig fyra barn. Innan cancerbehandlingen hade hon därför sett till att få åtta egna ägg nedfrysta. Skulle surrogatmamman inte bli gravid med dessa skulle ägg från utomstående donatorer användas.

Powell jämför surrogatmödraskap med organförsäljning som är förbjudet i hela världen förutom i Iran. Han ställer frågan om det går att föreställa sig den uppståndelse det hade blivit om domstolen hade beviljat pengar för att köpa en njure från en levande donator i Iran. I den situationen är de flesta överens om att en människa i en ekonomiskt utsatt situation inte ska tvingas ta hälsorisker för att uppfylla en annan människas drömmar.

Oavsett om surrogatavtalet är altruistiskt eller kommersiellt kommer det alltid att innebära mentala och fysiska risker för surrogatmamman och för barnet. Powell anser därför att domen är en skandal som inte går att försvara.

Brita Storlund, kommunikatör
Magister i mänskliga rättigheter och utvecklingspsykologi

Läs mer om surrogatmödraskap här.