Den läkande processen

Abort kan påverka en kvinnas liv långt efter själva ingreppet. En kvinna som gjort abort har varit med om en avsevärd förlust och varje kvinna bearbetar den förlusten på sitt eget sätt. Hon kämpar med en djup inre smärta och denna smärta är ofta outtalad. Efter abort är det en del kvinnor som får Post Abort Stress (PAS). Det kan uppstå omedelbart efter ingreppet eller flera år efteråt.

Här beskrivs åtta steg i en läkande process efter PAS utifrån ett kristet perspektiv. Processen utgår från boken ”En tid för läkedom” som är skriven av två amerikanskor, socionomen Penny Salazar och psykologen Luci Freed, med utgångspunkt i den rådgivning de under många år gett till kvinnor. Författarna säger så här:

”Våra hjärtan ömmar för alla de kvinnor som lider och ännu inte påbörjat processen mot upprättelse i sina liv. Vi hoppas att den här boken ska bli en vägvisare genom sorgens dal, där det finns många svåra passager som ibland tar tid att passera. Men vi vet att en kvinna som har genomgått en abort kan få tröst och hopp, styrka och framtidstro tillbaka i sitt liv.”

Att bearbeta och sörja din abort är en av de viktigaste uppgifterna du kommer att ta dig an under ditt liv. Den påbörjas när du slutar förneka din smärta och den fortsätter tills du nått en försoning du kan leva med. Inget av detta sker över en natt, det tar varken ett ögonblick eller en livstid – det tar en viss tid av ditt liv. På samma sätt som det finns ett syfte med varje årstid, finns det ett syfte med den här tiden av inre läkedom, men varje årstid har också sitt slut. Inre läkedom handlar inte bara om att minska din smärta. Djupast sett handlar det om att du accepterar och förlåter dig själv, och att du återvinner den inre skönhet Gud har givit. Att komma till den punkt där du upplever harmoni och inre läkedom är synonymt med att du älskar dig själv villkorslöst.

 

Att känna till innan processen

Förnekelse
Från båda sidor och av olika anledningar får kvinnor höra kommentarer som: ”Prata inte om det. Kom över det. Gå vidare i livet.” Från någon som är emot abort kanske hon får höra att hon har begått ett mord, den yttersta synden, och tror sedan att hon aldrig kan få förlåtelse. Därför gömmer hon sin hemlighet. Hon är ständigt rädd att någon skall få veta. Hon kämpar med följderna av sin abort helt ensam. Abortförespråkare lyfter gärna fram kvinnans rätt till sin kropp och vikten av kvinnans möjlighet att välja. De framhåller att beslutet var det bästa vid den aktuella tidpunkten och förnekar ofta att PAS existerar. Budskapet kvinnan får är alltså att hon ska förneka aborten och att den gett bestående följder.

”Förnekelse hjälper oss att orka med en förlust eller ett trauma, eftersom det finns en gräns för hur mycket stress det mänskliga psyket orkar innan det bryter samman … Förnekelsen erbjuder en möjlighet att överleva den omedelbara smärtan, men förr eller senare måste vi inse och acceptera att vi har lidit en förlust. Det är livsviktigt att vi sörjer våra förluster på ett sunt sätt.”

Två gemensamma faktorer
Kvinnor som gör abort tillhör inte någon stereotyp grupp. De är tonåringar, unga vuxna, trettio eller äldre. De är av olika etnicitet. De är fattiga och rika. Vissa har barn, andra inte. Efter aborten finns de här kvinnorna överallt i samhället och utifrån är det omöjligt att avgöra vilka av kvinnorna som lider av smärtan efter en abort. För de flesta kvinnor finns dock två gemensamma faktorer. En är att man går och bär på denna hemlighet ensam, vilket leder till den andra faktorn att man lever sitt liv bakom en mur där man är instängd med sin hemlighet.

Hemligheten
Där lagen säger att abort är okej och där ingen inom vården berättar om de reaktioner man kan uppleva, utlämnas kvinnan åt sina egna känslor. Ingen verkar förstå hennes lättnad som blandas med ångest och hon har ingen att vända sig till.  Kampen blir hennes hemlighet. En hemlighet hon bär ensam. Att gå och bära på en hemlighet kan förvränga tillvaron på ett kraftfullt sätt, eftersom själva sanningen blir grumlad, och ju längre vi döljer vår hemlighet, desto mer tilltar förvrängningen.

Livet bakom muren
Många kvinnor lever isolerade bakom en mur, instängda med sin hemlighet, sina tankar och känslor. Dessa kvinnor utvecklar försvarsmekanismer för att skydda sig själva mot smärtan efter aborten. De bygger en mur för att kunna fungera i samhället och gömmer det allra mest väsentliga innanför den. Muren är inte alltid synlig för personen som lever innanför den, eller för de personer som är runt henne, eftersom den har blivit hennes normala livsstil. Men för att upprätthålla muren behövs mycket emotionell energi och en dag börjar den att spricka. Ibland kan sprickorna vara så små att man först inte märker dem. Men när sprickorna tar form börjar kvinnorna ställa sig frågor som de aldrig vågat ställa sig förut. Tvivlen på de val de gjort börjar gnaga och de undantryckta känslorna bubblar upp till ytan.

Brustna trådar (områden)
Abort påverkar kvinnor på olika områden. Områdena kan liknas vid separata trådar, som tillsammans är sammanvävda med din livserfarenhet till en väv. Vissa trådar i väven är hela medan andra är brustna. Resultatet av denna väv är det komplexa skaparverk som kallas människa.

Trådarna är:
-Psykologiska
-Känslomässiga
-Fysiska
-Andliga
-Relationsmässiga
-Sexuella

Monica, Patricia och Nancy
”Tjugosex år efter sin abort hatade Monica sig själv. När hon såg sina två barn växa upp till talangfulla, rikt utrustade människor, plågades hon av tankarna på hur hennes aborterade barn kunde ha blivit. Förlusten av detta barn vilade tungt över henne. Monicas oförmåga att förlåta sig själv, spädde ytterligare på hennes depression och isolering långt efter aborten. Hon kände att det var hennes fel att hon blev gravid och kritiserade sig ständigt för att hon inte stod på sig under de pressade omständigheterna. Hon påminde sig om allt hon kunnat göra för att skydda sig mot graviditeten, aborten och hennes problem med män. Hon intalade sig att alla såg på henne på samma sätt som hon själv gjorde, som ett misslyckande.”

”När Patricia bestämde sig för att göra abort under högskoletiden brottades hon med sina föräldrars värderingar. Hennes pojkvän John hade aldrig funderat särskilt mycket över saken och hade svårt att förstå Patricias fortsatta grubblerier. Allt eftersom tiden gick intensifierades hennes inre konflikt.”

”Nancy drabbades av en känslomässig chock direkt efter aborten. Hon behärskades av vrede och även om det gav henne en känsla av makt, förhindrade det människor att komma henne nära. Nästan allt hon gjorde motiverades av vreden och hon startade gräl med alla hon träffade. De dröjde inte länge förrän Nancy började rikta vreden mot sig själv. På några månader gick hon från att ha druckit lite för mycket, till att bli fullständigt beroende av alkoholen.”

Monicas kamp skedde på ett psykologiskt och känslomässigt plan. Patricias konflikt var andlig, medan Nancy drabbades känslomässigt, relationsmässigt och fysiskt. För att förstå vilka trådar i ditt liv som påverkats av din abort finns till din hjälp mer information här och frågor. Det finns också en enkät för att hjälpa dig speciellt undersöka dina känslor efter aborten och för att se på vilka punkter din självuppfattning och dina relationer har blockerats.

”Människan ägnar stor del av sin tid till att bli erkänd och betydelsefull. Gud har skapat varje mänsklig varelse med ett stort värde och en unik uppgift att fylla. Detta värde och denna uppgift ger en känsla av betydelse i livet. Värdet är inte beroende av produktivitet, materiella ägodelar, andra människors åsikter, ras, fysisk kondition, intellektuell utveckling, mental status, religion eller någon av de tiotusentals andra sätt som människor använder för att värdera varandra. Genom att känna sitt värde får en kvinna självuppfattning, självkänsla och en känsla av individualitet. Du är människa, därför är du värdefull.”

Hur känner du inför ovanstående påstående?
Vad gör dig unik?
Vad är det enligt dig som skänker värde i livet?

”Genom att vara medveten om sitt värde blir en kvinna också motiverad att fylla din unika uppgift i världen eftersom du då har ett mål i tillvaron. Varje sak, varje växt och djur i naturen har ett uppdrag som får hela världen att fungera. Varje del av vår kropp har ett unikt ändamål: näsan känner lukter, ögonen ser, varje muskel utför sin specifika uppgift. Varje människa är en del av en större gemenskap och har blivit utrustad på ett unikt sätt för att tillföra den gemenskapen något som har betydelse för helheten.”

Har du någonsin funderat på vad denna unika uppgift och detta bidrag till gemenskapen skulle kunna vara?
Vilka är dina starka sidor?

 

Viktigt under processen

Hitta stöd
Stöd och uppmuntran utifrån är avgörande. Människor blir återställda till hälsa på olika sätt och vad som fungerar för en person kanske inte fungerar för en annan. Kanske kommer du att behöva stöd från en särskild person eller från en större grupp.

”Väldigt få människor kommer enkelt och snabbt nära andra människor. De behöver mycket respekt och stabilitet i relationer innan de öppnar sig och delar sina bekymmer och det är inget fel i det. Vi hoppas att du ska finna någon, bland dina vänner eller i din familj, som du kan ta risken att vara ärlig mot. Det är viktigt att den person du väljer att anförtro dig åt, har integritet och är pålitlig.”

”Det är inte alla som förstår sig på sorg. Denna brist på förståelse, och att man inte vet vad man ska säga, gör att människor ofta undviker dem som sörjer. Det är inte säkert att någon egentligen kan förstå, förrän de själva upplevt saknad och sorg. Kanske är det först när man har suttit i väntrummet till en intensivvårdsavdelning eller varit i ett hem där en nära vän dött, som man förstår sig på sorg. Vem kan trösta dig? Kanske kan det vara en vän, förälder, familjemedlem, rådgivare, präst, pastor, en kvinna som gått igenom samma sak, barnets far eller din nuvarande partner. Det är viktigt att hitta den person som är rätt för dig just nu.”

Tillit, respekt, ärlighet och lojalitet är viktiga egenskaper hos den som stödjer dig. Flera viktiga egenskaper hittar du här + frågor att ställa till en terapeut.

Skriv dagbok
Vi föreslår att du skriver dagbok medan du går igenom din process. Att få ner tankar och känslor på papper har betydelse och är dessutom konfidentiellt, något du bara gör för dig själv.

 

Processens 8 steg

Den känslomässiga läkedomen liknar på många sätt den fysiska. Den kan ta tid och varje gång du rör vid såret känner du smärta. Processen kallar många specialister för ”sorgearbete”. Samhället har inte särskilt mycket tålamod med människor som sörjer. Det finns en orealistisk förväntan att man så snabbt som möjligt ska komma över det, och när det gäller abort inser många överhuvudtaget inte att det finns behov av att få sörja. Detta försvårar det hälsosamma sörjandet.

När en kvinna är redo att börja vägen mot läkedom finns det olika steg i processen. Ofta överlappar de varandra och sker inte i ordningsföljd, men ändå har varje steg i processen några speciella karaktärsdrag. Att kastas fram och tillbaka mellan de olika stegen är normalt. Emellertid kommer varje steg att föra dig allt längre bort från din smärta.

Steg 1
SLUTA FÖRNEKA

Både Renée och hennes mamma kände en oerhörd lättnad när aborten var över. De åt en god lunch och undvek att tala om aborten. Renée vilade sedan i två dagar och efter det gick hon och familjen snabbt in i förnekelse som om graviditeten och aborten aldrig ägt rum.

Lättnad är vanligtvis den första känslan en kvinna upplever när hon lämnar sjukhuset efter aborten. Många går direkt från lättnad till förnekelse, medvetet eller omedvetet. Förnekelse hjälper dig att hålla känslorna kring det som gjort dig illa på avstånd, medan du förbereder dig på att bearbeta smärtan. Men förnekelse under en längre tid kan bli ett invant beteende som du också använder vid andra smärtsamma händelser. Till sist försöker den undertryckta smärtan att komma upp till ytan, för att du skall kännas vid den.

Lynn bokade tid för abort en fredag eftermiddag, så att hon kunde vila över helgen och sedan gå till sitt arbete på en hektisk annonsbyrå veckan därpå. När känslor av sorg eller ånger försökte komma upp till ytan, stålsatte hon sig. Om känslorna kom för nära sa hon bara för sig själv: ”Det var det enda rätta för mig … Jag kan inte göra både karriär och vara en bra mor.” Detta stärkte så klart hennes förnekelse. Vid den årliga gynekologkontrollen sa hon att hon aldrig varit gravid. Många gynekologer medger att detta är vanligt. Kvinnor intalar sig själva, och tror verkligen att de aldrig varit gravida.

Att stoppa undan smärtan får den inte att försvinna. Problemet är att de obearbetade känslorna och förlusterna med all sannolikhet kommer fortsätta vålla obehag. Att sluta förneka är viktigt för läkedom. Det kan emellertid vara svårt, och stegen fram till att lämna förnekelsen kan vara skrämmande. Sanningen har hållits dold så länge och besvärande sanningar om en själv är alltid svåra att möta. Du kan komma att behöva prata med någon eller ställa frågor. Detta är ett stort steg, så ta dig tid att skriva ner dina känslor och tankar allteftersom de kommer.

Läkedomsprocessen efter en abort kan endast börja när du erkänner att aborten har påverkat ditt liv.
”Jag valde att göra abort.”
”Denna abort har påverkat mitt liv.”
”Det finns känslor som jag stoppat undan.”
”Jag har upplevt förlusten av ett barn.”

För att sluta förneka din abort behöver du reflektera över fyra faktorer som ledde fram till ditt val att göra abort.
Faktorerna är följande:
-Omständigheter
Din familjesituation, ditt arbete eller din skola, din ålder, ditt hälsotillstånd, vid tillfället för din graviditet och abort.
-Möjligheter (Resurser)
De möjligheter du hade eller inte hade vid tiden för ditt beslut. Ekonomin är viktig och för ensamstående mödrar är det särskilt viktigt att ha ett nätverk som kan hjälpa både känslomässigt och praktiskt.
-Känslor
Den känslomässiga situationen du var i när du tog beslutet om abort är avgörande. Känslomässigt uppfattade du din graviditet som ett oväntat problem och hormoner rusade runt i kroppen. Därför blev det viktiga valet ännu svårare.
-Budskap
De budskap du fick från vänner, familj och samhället påverkade dig.

För att se hur dessa faktorer påverkat dig finns frågor till din hjälp.

Steg 2
ERKÄNN KÄNSLOR OCH FÖRLUSTER

Det vi lär oss om känslor i barndomen tycks följa oss genom livet. Antingen har du lärt dig att uttrycka sina känslor på ett bra sätt eller att inte uttrycka dem överhuvudtaget.

”Du kan ha lärt dig att alltid vara artig, alltid le, aldrig gråta eller att aldrig någonsin uttrycka ilska. Du kanske blockerar dina känslor helt enkelt därför att du inte vet hur du ska förhindra dem från att helt ta över … Det är oerhörd skillnad på att tillåta sig att uttrycka sina känslor på ett riktigt sätt eller att låta känslorna ta överhanden och kontrollera ens liv.” (Freed & Salazar, En tid för läkedom, sid. 96-97)

Känslor är nödvändiga och värdefulla för ett friskt liv. Ihop med ett koncist och klart tänkande är känslor bra. När huvudet och hjärtat får arbeta tillsammans för att uttrycka känslor, blir det ett positivt resultat. Du behöver nu börja öppna upp för de känslor som rör aborten, barnet eller förhållandet till barnets far. Detta gör du genom att skriva ner dina känslor. Till din hjälp finns ett formulär och en känslolista. Längre fram kommer vi ta upp specifika känslor som hotar att övermanna många kvinnor efter abort, som skam, ilska och depression.

Experter är överens om att en sorgeprocess blir lättare när man också sätter ord på förluster. Efter en abort kan vissa kvinnor säga exakt vad det är de sörjer. Medan andra talar om en tomhetskänsla som de inte riktigt förmår beskriva. Då är en förteckning över förluster vid PAS till hjälp. Tag nu god tid på dig och markera de förluster du tycker stämmer in på ditt liv. Vissa har kanske hänt vid tiden för aborten, andra kan ha inträffat efter aborten. Kom ihåg att samtliga förluster är ytterst verkliga, oavsett vad andra tycker. Att erkänna förluster kräver engagemang och hårt arbete. Du kanske fortfarande kommer känna dig plågad. Låt då hoppets balsam uppfylla och trösta dig.

Steg 3
AVSLUTA TOMMA UPPGÖRELSER

Genom att förhandla med sig själv och använda olika försvarsmekanismer klarar många att hålla sina känslor i schack efter en abort. De allra flesta gör det omedvetet och det har väldigt lite med materiella fördelar att göra. Det som står på spel är vida mera värt, känslomässigt välbefinnande och sinnesro.

Megan lovade sig själv att aldrig mer gör om misstaget att bli gravid. Under sex månader efter aborten gick hon inte ut på en enda date. I stället studerade hon intensivt och träffade sina tjejkompisar. När hon sedan gick ut med män igen försökte hon undvika sexuell kontakt. Det fungerade tills hon träffade Greg. De flyttade ihop och hon började använda två olika preventivmetoder för att skydda sig. Hon hoppades att om hon inte tog några risker, skulle hon aldrig mer behöva tänka på aborten igen. Hon förhandlade med sina smärtsamma minnen som hon absolut ville få bort. Men i stället fick hon ett liv fyllt av fruktan.

Lynn gjorde en annan uppgörelse. Nu när hon var gift och gravid skulle hon i stället bli världens bästa mamma. Hon läste allt hon kom över om föräldraskap. När sonen föddes gjorde hon allting ”rätt”. Hon ammade babyn, gjorde hemlagad barnmat och lämnade aldrig bort babyn till någon – inte ens till sina föräldrar. Hennes hemliga önskan var att bevisa sitt värde som mamma, men vad hon än gjorde så kände hon sig inte som en tillräckligt bra mamma. Lynn hade gjort en värdelös uppgörelse med sig själv och hennes ångest blev värre hela tiden.

De allra flesta kvinnor som varit med om abort har gjort uppgörelser med sig själva, där olika försvarsmekanismer används. Dels för att avskärma smärtan och för att få tillbaka en känsla av makt över sig själva, eller för att ersätta en skada eller förlust. Försvarsmekanismerna som används för att klara av den känslomässiga kampen kan vara:
-Förnekelse
-Kompensation
-Bortförklaring
-Förträngning
-Projektion
-Reaktionsbildning

Många uppgörelser bygger på fruktan, slump och illusion, som inte håller i längden. Ditt liv behöver i stället bygga på en grund av sanning. Sanningen ändras inte och förklär sig inte för att se bättre ut. Du behöver nu se vilka uppgörelser du gjort i ditt liv och avsluta dessa, för att kunna göra nya och bättre val. Till din hjälp finns ett frågeformulär.

Steg 4
LÅS UPP DÖRREN AV SKULD OCH SKAM

Susan var en flicka som kände att hennes föräldrar inte älskade henne därför att hon var blyg och oattraktiv, och för att de hellre velat ha en son. Pappan var tyrannisk och mamman hade aldrig tid för Susan. Hon var oftast ensam. Men så en dag träffade hon Mike och de började umgås. Efter ett tag började de ha sex utan att skydda sig och Susan blev gravid. Hennes pappa var ursinnig och hon tvingades till en abort. ”Innan Susan kom till vår mottagning hade hon ingen aning om att skam hade spelat en viktig roll i hennes abortupplevelse. Hennes obestämda skam- och skuldkänslor hade orsakat Susan oavbruten smärta under större delen av hennes liv.”

Skuld och skam är viktiga drivkrafter när det gäller människors beteenden. För att bryta sig ur skammen och kunna reagera på skuld på ett sunt sätt behöver man lära sig skillnaden mellan dessa. Skam är en osund känsla som säger dig att du är värdelös. Skuld däremot är en hälsosam känsla som säger dig att du överskridit dina inre gränser. Skam är mer ett tillstånd. Skuld gör att du får dåligt samvete för något du gjort fel. För att förstå dina känslor av skam och skuld finns det frågor som kan vara till hjälp. Frågorna finns här.

”När du lyckats skilja skam från skuld, är nästa steg att frigöra dig från skammens grepp och lämna lögnerna du trott på. Skammen är stark, men sanningen är starkare. Du kanske tror att det inte finns något sätt att rätta till vad du har gjort eller vem du är. Allt i ditt liv tycks bekräfta att ”jag kommer alltid till korta”. I ditt undermedvetna kanske skammen ligger där och sårar dig varje dag. Sanningen besegrar skammen. Att varje dag leva i sanningen kommer att kräva ansträngningar och en noggrann utvärdering av dina tankar och ditt beteende.”

”Om du har skammen som grund i ditt liv kommer dina egna och andras ord att öka skammen. Orden kanske inte är illa menade, men du uppfattar dem så. I stället för att reagera emotionellt, måste du särskilja vad som är sant och osant i varje situation som framkallar känslor av skuld och skam inom dig.”

”Detta liknar i mycket ett träningsprogram. När du påbörjar träningen värker musklerna, men du fortsätter att gå tillbaka och tränar på så vis bort värken. Om du slutar träna, slutar de stela musklerna också att göra ont, men du är fortfarande i samma fysiska form som tidigare. För att förändras måste du lära dig nya sätt att tänka och behandla dig själv. Det tar några månader att upptäcka verkliga förändringar i dina känslor och reaktioner. När regelbunden träning blir en vana, blir du fysiskt sett en annan person. På samma sätt blir du emotionellt och mentalt förändrad när du regelbundet ersätter skam med sanning. Här kommer några viktiga sanningar till din hjälp.”

För att sortera ut de skambaserade tankarna du har om dig själv finns det två redskap.
1. Att analysera det man säger och tänker om sig själv på en daglig basis med hjälp av en självuppfattningsanalys
2. Att föra anteckningar över vad som utlöser känslor och reaktioner av skam. Detta hjälper dig att följa dina framsteg. Läs mer här.

”Det är bara du som kan låsa upp den dörr som har hållit dig fången i ett liv där drivfjädern har varit din skuld och skam. Utifrån egna erfarenheter kan vi försäkra dig om att den dagen kommer när du inser att det var värt all möda att låsa upp dörren. Vi vet att det gör all skillnad i världen att kunna se sig själv som en värdefull och dyrbar individ. Då kan du leva livet fullt ut.” (Freed & Salazar, Tid för läkedom, sid. 130).

Steg 5
TA AV LOCKET

Som en reaktion på dina smärtsamma känslor kring aborten kan du känna dig arg på dig själv eller andra. Vrede är en normal känsla och en meningsfull del av din läkedomsprocess. Det finns dock mycket missuppfattningar om vrede. T.ex. att det skulle vara fel att bli arg. Att bra människor inte blir arga. Sanningar och missuppfattningar angående vrede kan du läsa om här. Vrede fungerar till stor del som en tryckkokare. Grytan är full av smärtsamma känslor. För att slippa alla känslor lägger man locket på. Locket är vreden som döljer innehållet. Ånga bildas av det växande trycket och representerar två sätt som vreden kan uttryckas på: passivt-aggressivt eller aggressivt beteende.

Susan som vi nämnt om i steg 4 var verkligen vansinnig på sig själv för att hon blev gravid. Hon var arg på sina föräldrar som tvingat henne att göra något hon inte ville. Hon var arg på läkaren som inte förklarade vad som skulle hända, fysiskt och emotionellt. Susan kände sig manipulerad och kontrollerad, och hon var arg för att hon inte fick behålla barnet. Känner du igen dig? På samma sätt som vid förnekelse, får du inte fastna i vrede. Lämnad att fräta blir vreden till bitterhet. För att förstå dina känslor av vrede runt din abort finns det en rad frågor som kan vara till din hjälp.

När du börjat förstå de känslor av vrede som du gömt inom dig efter aborten, behöver du börja uttrycka din vrede på ett sunt sätt. Målet är att komma djupt ner till roten av din vrede för att nå oförrätter, rädsla och förkastelse. Det kan verka som att smärtan helt tar över, men det är mycket bättre än att låta tyngden av vreden fortsätta kontrollera ditt liv. Här är bra sätt att uttrycka vrede på:
-Skriv ner dina känslor i din dagbok.
-Skriv ett brev (till dina föräldrar eller till barnets pappa). Brevet behöver inte skickas. Ibland är det rätt att göra det, men det är inte säkert att det alltid är till ditt eget bästa.
-Skriv poesi.
-Skriv påståenden. ”Jag är arg på … därför att … och det fick mig att känna mig … ”
-Berätta om vreden för en vän du litar på.
-Placera en tom stol framför dig där varje person du är arg på sitter. Berätta för dom om dina känslor.
-Slå på en soffa eller säng med en plastflaska eller en kudde.
-Gå en snabb promenad eller spring.
-Gör en fysisk aktivitet och tala samtidigt om hur arg där är och hur ditt liv varit.
-Gråt.

Kanske hittar du andra metoder. Ingen metod är fel, så länge den inte skadar dig själv eller andra. Varje gång vreden över aborten kommer tillbaka behöver du upprepa metoden. Din attityd till vrede kommer att förbättras och ditt sätt att uttrycka den förändras.

Steg 6
GE INTE EFTER FÖR DEPRESSION

De flesta kvinnor som genomgått en abort drabbas av någon sorts depression. Det kan vara ganska snart efter aborten, men kan också komma mycket senare. Depression är en naturlig reaktion på smärta i en människas liv. Du kanske känner dig som förlamad eller ointresserad av livet en tid, eller också blir livet ohanterbart.

Det finns tre nivåer av depression:
1. En reaktion på något som händer, t.ex. dödsfall eller skilsmässa.
2. Återkommande vissa tider på året, runt vissa händelser eller årsdagar. Orsaken är de tankar och känslor som väcks.
3. Klinisk depression.
En lista över depressionens grundsymptom finns här.

En morgon, tre veckor efter sin abort, kunde Alice inte komma ur sängen. Hon hade huvudvärk och kunde inte röra sina armar och ben. Hon släpade sig till jobbet dagarna därpå, men mådde dåligt och alla såg det. En dag såg Alice en liten flicka äta lunch med sin mamma. Hon började plötsligt storgråta, rusade hem och ringde sin syster. Alice syster hade gjort två aborter och höll med om att reaktionerna var liknande. Kanske hade det med aborten att göra. Alice besökte flera terapeuter innan hon hittade någon som kunde hjälpa henne med sorgen efter det hon förlorat vid aborten. Tiden innan det beskriver hon som en kamp. Hon orkade bara med det absolut viktigaste. Hon vandrade i ett ständigt töcken. Ingen hade talat om för henne att hon kunde bli deprimerad och när den kom var hon inte förberedd. Känner du igen dig?

Du behöver nu titta på de symptom som är typiska på depression efter abort och svara på frågor rörande dina symptom.
En lista över symptom på depression efter abort finns här.

Det effektivaste sättet att ta sig ur depressionen är att dela med dig av dina tankar, dina känslor och din sorg. Det gör du genom att prata med någon eller genom att skriva i din dagbok. Fortsätt skriva ner dina känslor tills du inte har mer att skriva. Det är möjligt att komma över smärtan efter en abort.

Steg 7
FINN FRIHET I FÖRLÅTELSEN

Förlåtelse befriar dig själv och andra från skuld. Förlåtelse är något du väljer. Ingen kan tvinga dig att förlåta. För att förlåtelse skall kunna förändra ditt liv måste det vara en hjärtesak som kommer ur en känslomässig övertygelse.

”Förlåtelsen är den enda väg vi har till större rättvisa i vår orättvisa värld. Det är kärlekens oväntade revolution mot orättvis smärta och endast förlåtelsen erbjuder hopp om att den smärta vi så orättvist lider ska läka.” Lewis B. Smedes

Varför ska du då förlåta?
-Förlåtelse öppnar dörrar till nya möjligheter och upprättar dina relationer.
-Förlåtelse upprättar dina känslor och gör dig starkare.
-Förlåtelse ger dig nytt liv. Du är inte längre ett offer.

Det finns mycket som kan komma i vägen för förlåtelse. Om hindren känns för stora kanske man drar sig undan. Läs här om hinder som finns för förlåtelse.

Förlåtelse är en process som tar olika lång tid. Börja där du är och låt det komma lite i taget. Det är viktigt att förstå vem och vad du behöver förlåta, samt vilka du behöver be om förlåtelse. Det svåraste för de flesta av våra klienter är när de behöver förlåta sig själva. Kom ihåg att förlåtelse är en handling, inte nödvändigtvis något du känner. De flesta upptäcker att de vill be sina ofödda barn om förlåtelse. De som har ett förhållande till Gud, söker också förlåtelse från Honom.

Vad behöver jag göra?
-Gör en lista på de personer du behöver förlåta. Listan kan bli lik den du gjorde på personer du var arg på.
-Sedan gör du en annan lista över saker du är beredd att förlåta varje person för. Du kan få hjälp från din dagbok eller de brev du tidigare skrivit.
-Gå sedan igenom din lista och förlåt varje person genom att säga högt för dig själv t.ex. ”Mamma, jag förlåter dig för att du tvingade mig att göra abort.”
-När du är klar rekommenderar vi dig att förstöra din lista, så att ingen får tag på den.

Kanske ställer du frågan: ”Hur kan jag veta säkert att jag upplevt förlåtelse?” För att få hjälp att förstå detta kan du läsa vad andra har sagt om förlåtelse.

Steg 8
FINN FÖRSONING

Försonas med ditt barn
Du är nu på väg mot slutet av din process där du försonas med ditt barn. Det handlar om att ge barnet ett namn och en identitet. De flesta kvinnor tycker att den bit som fattats faller på plats när de säger sin babys namn. Många kvinnor finner också tröst i att fantisera kring sitt barn; utseende, personlighet, talanger etc. Vid någon punkt upplever också kvinnor en önskan att kommunicera med sitt barn. Vi har inte alla svar och förespråkar definitivt inte ”samtal med döda”. Men vår erfarenhet visar är att kvinnor behöver försonas med sina barn i sina hjärtan.

Vi uppmuntrar kvinnor, både i grupp och i individuell terapi, att föreställa sig att de håller sitt barn i famnen och säga det de alltid velat säga. När du känner dig redo kan du sedan föreställa dig hur du tar farväl och symboliskt ger barnet tillbaka till Gud. Detta är för känsloladdat för vissa och du kan då välja att i stället skriva ett brev eller en dikt till din baby. ”Vi tror att alla aborterade barn finns hos Gud. Han omhuldar varje liv. Du kan lita på att Han nu tar hand om ditt barn.”

Försonas med andra
Sista steget i processen är att försonas med andra. Du har tidigare förlåtit dig själv och dem som gjort dig illa. För vissa räcker det, men andra kanske känner att de behöver prata med personen direkt. Andra kanske hellre skriver ett brev, som man väljer att skicka eller inte skicka. Alternativt skriver man i sin dagbok.

Efter aborten som Monica gjorde tog förhållandet slut till barnets far, Peter. Monica skrev till Peter och han ringde henne. De hade ett bra samtal om aborten. Båda två kunde be varandra om förlåtelse. Efter det kände Monica att hon kunde stänga dörren till sin abortupplevelse och hon var fri.

Även om du nu har arbetat dig igenom din abort, tänker du ibland på ditt barn. En tanke sätts i gång och ett minne väcks. Men påminnelser är inte detsamma som återfall.  Vi hoppas att du genom att ta dig igenom dessa steg upplever att ditt hjärta blir helat, dina känslor befriade och ditt liv förnyat.

Källa: Freed & Salazar, En tid för läkedom (2005)

Publicerad: 2021-11-26 vid 13:44, Senast uppdaterad: 2023-01-11 vid 11:06