Vad är abort?

​Abort (inducerad abort) är ett ingrepp som avbryter en graviditet och som gör att det ofödda barnets liv avslutas. Det är ett medicinskt eller kirurgiskt ingrepp vars syfte och mål är att ett ofött barn som lever ska dö innan det föds fram, och vars statistik i Sverige årligen rapporteras av Socialstyrelsen.

Enligt den svenska abortlagen gäller fri abort till och med graviditetsvecka 18, vilket betyder att kvinnan inte behöver uppge skäl till sin abort. Efter den 18:e graviditetsveckan är det Socialstyrelsen som ger tillstånd till abort. Speciella skäl skall då finnas och dessa kan vara missbruksproblem, psykiska problem, fosterskador eller moderns ålder. Socialstyrelsen får inte ge tillstånd till abort om fostret kan antas vara livsdugligt, i praktiken inte efter vecka 22, såvida inte barnet har livshotande skador, eller om kvinnans hälsa hotas av graviditeten.

 

Följande är INTE abort:

  • missfall (spontan abort)
  • kirurgiskt ingrepp efter missfall
  • operation vid utomkvedshavandeskap
  • cancerbehandling av en gravid kvinna, även om det ofödda barnet dör. Dödsfallet är i så fall en oönskad andrahandseffekt av behandlingen som krävdes.
  • behandling av t.ex. högt blodtryck, graviditetsdiabetes och havandeskapsförgiftning (preeklampsi), som vanligtvis tillstöter i slutet av graviditeten (enligt Vårdguiden efter vecka 34), kräver att barnet och mamman snabbt separeras för att rädda kvinnans liv. Detta sker då genom akut kejsarsnitt eller igångsatt förlossning och är inte abort, även om barnet inte skulle överleva.

 

Hur görs abort?

Medicinsk abort
Medicinsk abort används vid både tidiga och sena aborter. Över 95 procent av alla aborter i Sverige är medicinska. Kvinnan tar först ett abortpiller (RU-486/Mifepriston/Mifegyn) som blockerar tillförseln av hormonet progesteron. Detta leder till att näring och syre stryps, och barnet dör. Efter ca två dygn tas ett andra abortpiller (Misoprostol) muntligt eller vaginalt som ger sammandragningar så att det döda barnet stöts ut. Processen kan vara väldigt smärtsam och blödningar med sammandragningar kan pågå under några timmar upp till flera dagar. Oftast tas det andra pillret hemma och aborten sker vanligtvis genom att kvinnan sitter på toaletten, där hon spolar ner fostret. Vid sena aborter, efter graviditetsvecka 12 eller 13, används alltid medicinsk abort, men då är aborten mer långdragen. För mer info om medicinsk abort och dess risker se första filmen här nedanför. Filmen är på engelska.

Kirurgisk abort
Kirurgisk abort, även kallad vakuumaspiration, används i Sverige från graviditetsvecka 7 till 12-13. Ingreppet sker under narkos eller lokalbedövning. Aborten förbereds genom att livmoderhalsen mjukas upp. Detta sker med ett preparat (Cytotec) som förs upp i slidan några timmar innan ingreppet . Barnet och moderkakan sugs sedan ut genom en vakuumsug (plastsug). Efter ingreppet måste alla kroppsdelar från fostret räknas för att se att allt kommit ut, annars finns risk för infektion. För mer info om kirurgisk abort och dess risker se film nummer två här nedanför. Filmen är på engelska.

Fosterreduktion/tvillingabort
När kvinnan är gravid med två eller fler barn går det att abortera endast ett av dem. Detta sker genom feticid, dvs. ett giftigt medel sprutas in i fostrets hjärta eller navelsträng för att framkalla en dödlig hjärtattack. Det döda barnet blir kvar i livmodern fram till förlossningen och föds fram tillsammans med det levande barnet.

Årligen utförs mellan 35 000 och 38 000 aborter i Sverige.

Publicerad: 2021-09-28 vid 11:42, Senast uppdaterad: 2023-09-21 vid 09:01