Vad är abort?

​Abort (inducerad abort) är ett medicinskt eller kirurgiskt ingrepp som avsiktligt avbryter en graviditet och som gör att det ofödda barnets liv avslutas. Ingreppet har som syfte och mål att ett ofött barn som lever ska dö innan det föds fram. Varje år utförs mellan 35 000 och 38 000 aborter i Sverige, och statistiken rapporteras årligen av Socialstyrelsen.

Enligt den svenska abortlagen gäller fri abort till och med graviditetsvecka 18, vilket betyder att kvinnan inte behöver uppge skäl till sin abort. Efter den 18:e graviditetsveckan är det Socialstyrelsen som ger tillstånd till abort. Speciella skäl skall då finnas och dessa kan vara missbruksproblem, psykiska problem, fosterskador eller moderns ålder. Socialstyrelsen får inte ge tillstånd till abort om fostret kan antas vara livsdugligt, i praktiken inte efter vecka 22, såvida inte barnet har livshotande skador, eller om kvinnans hälsa hotas av graviditeten.

 

Följande är INTE abort:

  • missfall (kallas även ”spontan abort”) eller kirurgiskt ingrepp efter missfall
  • ingrepp vid utomkvedshavandeskap
  • behandling för sjukdom som exempelvis cancer hos den gravida, även om det ofödda barnet dör. Dödsfallet är i så fall en oönskad andrahandseffekt av behandlingen som krävdes.
  • behandling av t.ex. havandeskapsförgiftning, som vanligtvis tillstöter i slutet av graviditeten (enligt Vårdguiden efter vecka 34), kräver att barnet och mamman snabbt separeras för att rädda kvinnans liv. Detta sker då genom akut kejsarsnitt eller igångsatt förlossning och är inte abort, även om barnet inte skulle överleva.

 

Hur går en abort till?

Medicinsk abort
Kvinnan tar först ett abortpiller (RU-486/Mifepriston/Mifegyn) som blockerar tillförseln av hormonet progesteron. Detta leder till att näring och syre stryps, och barnet dör. Efter ca två dygn tas ett andra abortpiller (Misoprostol) muntligt eller vaginalt som ger sammandragningar så att det döda barnet stöts ut. Processen kan vara väldigt smärtsam och blödningar med sammandragningar kan pågå under några timmar upp till flera dagar. Oftast tas det andra pillret hemma och aborten sker vanligtvis genom att kvinnan sitter på toaletten, där hon spolar ner fostret. Medicinsk abort används vid både tidiga och sena aborter. Vid sena aborter, efter graviditetsvecka 12 eller 13, används alltid medicinsk abort, men då är aborten mer långdragen. Över 95 procent av alla aborter i Sverige är medicinska. För mer information om medicinsk abort och dess risker se första filmen här nedanför.

Kirurgisk abort
Kirurgisk abort, även kallad vakuumaspiration, sker genom att ett preparat (Cytotec) förs upp i slidan några timmar innan ingreppet, för att mjuka upp livmoderhalsen. Det ofödda barnet och moderkakan sugs sedan ut genom en vakuumsug (plastsug). Ingreppet sker under narkos eller lokalbedövning. Efter ingreppet måste alla kroppsdelar från barnet räknas för att se att allt kommit ut, annars finns risk för infektion eller blödning. Kirurgisk abort kan orsaka perforering eller sår på livmoderhalsen, och skada inälvor, urinblåsa och närliggande blodkärl. Kirurgisk abort används i Sverige från graviditetsvecka 7 till 12-13. För mer info se film nummer två här nedanför. Filmen är gjord av LiveAction i USA och vissa detaljer kan variera från hur kirurgisk abort görs i Sverige.

Fosterreduktion/tvillingabort
När kvinnan är gravid med två eller fler barn går det att abortera endast ett av dem. Detta sker genom feticid, dvs. ett giftigt medel sprutas in i fostrets hjärta eller navelsträng för att framkalla en dödlig hjärtattack. Det döda barnet blir kvar i livmodern fram till förlossningen och föds fram tillsammans med det levande barnet.

Publicerad: 2021-09-28 vid 11:42, Senast uppdaterad: 2024-06-15 vid 15:56