Vad anser vi?

Vi vill verka för rätten till liv och för att det nuvarande förbudet mot dödshjälp och läkarassisterat självmord bevaras. Dödshjälp presenteras ibland som en lösning för att avsluta ett människoliv som innebär ett stort lidande. Men respekten för livet måste alltid vara det etiska rättesnöret inom vården. Vi vill främja respekten för livet i alla faser, stödja initiativ för livshjälp och se till att den palliativa vården främjas. Vårdens grundläggande etik är trots allt att aldrig skada, om möjligt bota, ofta lindra, alltid trösta. Läkarens uppgift ska alltid vara att värna om livet. Det måste därför stå helt klart att brister i vården inte skall motivera att läkare får rätt att ge dödshjälp, utan istället bör den palliativa vården utvecklas och förbättras för dem som behöver den allra mest.

Vi menar att dödshjälp är inte att avstå från att påbörja eller avbryta onödig och utsiktslös behandling för att låta den naturliga döden ha sin gång. Inte heller att respektera en patients nej till behandling eller vilja att fortsätta behandling. Dödshjälp är inte att ge smärtstillande medicin för att lindra smärtor och lidande, även om en förutsedd konsekvens kan vara att döden inträder snabbare. Det är alltså skillnad mellan att låta någon dö, därför att man avstår behandling som ändå inte kan hjälpa, och att medvetet döda.

Vi anser att dödshjälp inte ska vara lagligt, bland annat av följande anledningar:

  • Vårdens uppgift är att bota, lindra och trösta, aldrig skada, enligt den Hippokratiska eden som varit rättesnöre för vårdetiken sedan ca 2 400 år tillbaka i tiden.
  • Förtroendet för vården kommer att minska om läkare får till uppgift att även ta livet av patienter.
  • Risken finns att färre kommer att vilja utbilda sig till läkare, om det också ingår att ta livet av patienterna.
  • Sårbara grupper, som t.ex. äldre, sjuka, funktionsnedsatta osv. kan känna sig pressade att dö för att inte ligga anhöriga eller vården till last.
  • Palliativa vården riskerar att bli lidande, eftersom dödshjälp är ett billigare alternativ. Kommer patienter med behov av palliativ vård ens att få den hjälp de behöver?
  • I de länder där dödshjälp redan legaliserats (t.ex. Belgien, Nederländerna, Kanada), är ”det sluttande planet” verklighet, dvs kriterierna utökas till att omfattas av allt fler. Det är inte längre en sista utväg i livets absoluta slutskede, utan även fysiskt friska patienter med t.ex psykiska problem, och allmänna ålderskrämpor kan omfattas.

I dokumentärfilmen ”Livsfarliga lagar” får vi möta patienter som utsatts för press att avsluta sina liv, och anhöriga till patienter som redan fått dödshjälp utan att familjemedlemmar informerats. Vi får även möta sådana som är glada att de lever idag, tack vare att de fick livshjälp i stället för dödshjälp.

 

Publicerad: 2021-10-25 vid 14:03, Senast uppdaterad: 2023-01-18 vid 14:00