Man behöver en remiss från en läkare eller barnmorska. Det kan också skilja sig mellan de olika regionerna vilka tester som erbjuds.
Vi vill eliminera eller åtminstone lindra sjukdom och lidande, men inte människorna som bär på sjukdomar. Att utsortera människor med vissa hälsotillstånd handlar om rashygien och ett sådant tänk hör inte hemma i ett sunt och pluralistiskt samhälle som vill värna de svagaste.
Vid fostervattensprov och moderkaksprov kan en liten ökad risk för missfall finnas. Mindre än ett fall av tvåhundra leder till missfall. Källa: 1177
Enligt abortlagstiftningen är det upp till föräldrarna. Tyvärr förekommer det ändå att föräldrar vid misstanke om eventuell funktionsnedsättning hos det ofödda barnet känner sig pressade att göra fosterdiagnostik och även abort, även om de själva bestämt att de vill behålla barnet oavsett hälsotillstånd.

Publicerad: 2020-09-18 vid 17:12, Senast uppdaterad: 2022-03-10 vid 14:37