Man behöver en remiss från en läkare eller barnmorska. Det kan också skilja sig mellan de olika regionerna vilka tester som erbjuds.
Vi vill eliminera eller åtminstone lindra sjukdom och lidande, men inte människorna som bär på sjukdomar. Att utsortera människor med vissa hälsotillstånd handlar om rashygien och ett sådant tänk hör inte hemma i ett sunt och pluralistiskt samhälle som vill värna de svagaste.
Vi är inne på en farlig väg om vi på förhand avgör om en annan människa får ett olyckligt liv. De flesta familjer med ett barn med funktionshinder uppger snarare att det barnet är det gladaste och mest nöjda av alla i familjen. Det finns också människor som fötts helt friska men som på grund av sjukdom eller en olycka blir funktionshindrade senare i livet och som uppger att de trots det lever meningsfulla liv.
Vid fostervattensprov och moderkaksprov kan en liten ökad risk för missfall finnas. Mindre än ett fall av tvåhundra leder till missfall. Källa: 1177
Enligt abortlagstiftningen är det upp till föräldrarna. Tyvärr förekommer det ändå att föräldrar vid misstanke om eventuell funktionsnedsättning hos det ofödda barnet känner sig pressade att göra fosterdiagnostik och även abort, även om de själva bestämt att de vill behålla barnet oavsett hälsotillstånd.
Fosterdiagnostik är i grunden något positivt som gör att det ofödda barnet kan behandlas för en sjukdom redan under graviditeten eller i samband med födseln. Man kan i vissa fall t.o.m. operera barnet i magen. Men om det är en diagnos som t.ex. Downs syndrom där inget ”botemedel” finns blir det diskriminerande om fosterdiagnostik användas för att utsortera barn med kromosomavvikelser. Detta sker redan i Danmark och på Island där majoriteten av alla barn med Downs syndrom aborteras. Fosterdiagnostik är heller inte helt riskfritt utan risken för missfall ökar något.

Publicerad: 2020-09-18 vid 17:12, Senast uppdaterad: 2023-05-17 vid 14:46