Vad är surrogatmödraskap?

Vad anser vi?

De vanligaste frågorna

Surrogatmödraskap öppnar upp för människohandel och exploatering av kvinnors kroppar och gör barn till beställningsbara objekt och handelsvaror.

Publicerad: 2023-01-25 vid 11:07, Senast uppdaterad: 2023-01-29 vid 16:14