Efter nästan tre års väntan har nu Europadomstolen fattat beslutet att INTE PRÖVA FRÅGAN OM SAMVETSFRIHET enligt artikel 9 i barnmorskefallen Grimmark mot Sverige eller Steen mot Sverige.  Beslutet är förvånande av ett par skäl. Samvetsfrihet för vårdpersonal har inte tidigare prövats i Europadomstolen, medan andra frågor rörande art 9 prövats minst en gång, exempelvis gällande värnplikt, religiösa symboler, vegetarisk eller köttfri diet för att nämna några. Domarna har dessutom fallit till samvetsfrihetens fördel.

I fallet Castillo Algar mot Spanien har Europadomstolen noterat att en domare inte ska döma i ett fall där misstanke om partiskhet kan uppstå. Men det verkar vara ett krav på medlemsländer och inte på Europadomstolen. Intressant är i varje fall att notera att en svensk domare fick sitta i dessa två fall där Sverige är part.

Enligt en ny rapport från European Center for Law and Justice (2020) finns det kopplingar mellan domare i Europadomstolen och icke statliga organisationer. Bland annat har en domare som tidigare varit aktiv i Amnesty International dömt i ett fall där Amnesty var part. Hans inflytande över domen är oklart eftersom överläggningarna är sekretessbelagda. Enligt samma rapport är det däremot förbjudet för en domare i FN att döma i ett fall där hemlandet är part.

Människovärde beklagar beslutet. SVERIGE ÄR NU DET ENDA EU-LAND SOM VARKEN HAR SAMVETSFRIHET GENERELLT I GRUNDLAGEN ELLER SPECIFIKT FÖR VÅRDPERSONAL. Debatten om samvetsfrihet lär fortsätta även i frågan om dödshjälp.