Gary Powell från Storbritannien har sedan 2014 aktivt arbetat för ett globalt förbud mot surrogatmödraskap. För att detta ska bli möjligt anser han att breda samarbeten kommer att krävas där andra politiska meningsskiljaktigheter läggs åt sidan. Denna fråga gäller skydd för kvinnor i utsatta situationer och deras barn, och är därför alldeles för viktig för att motsättningar inom andra områden ska tillåtas utgöra ett hinder.

Under en konferens om surrogatmödraskap i Storbritannien 2022 talade han om hur surrogatmödraskap på många olika sätt kränker kvinnor och barn. Powell, som själv är homosexuell, kritiserade att män i samkönade relationer fotograferas i sjukhussängar när de skaffat barn genom en surrogatmamma, precis som om det gick att skaffa barn utan en kvinnas medverkan. Han varnade också för att fertilitetsindustrin är den som vinner på det ökande antalet unga med könsdysfori. Könskorrigerande behandlingar leder till att fler blir infertila och därför kommer också efterfrågan på surrogatmammor att öka.

Surrogatmamman utsätts för både fysiska och mentala risker. Surrogatgraviditeter räknas som högriskgraviditeter eftersom det oftast är ett ägg från en annan kvinna som inplanteras och inte surrogatmammans eget. Att sedan tvingas lämna bort barnet är en påfrestande upplevelse som ofta leder till livslång sorg. Och hur påverkas det nyfödda barnet av att permanent separeras från surrogatmamman? Barnet har under graviditeten knutit an till henne och det beställande paret är främlingar för barnet även i de fall en eller båda är dess biologiska föräldrar. Separationen från surrogatmamman riskerar enligt Powell att leda till långvarig förvirring och en känsla av övergivenhet hos barnet. Och hur ska det hantera att det har varit föremål för en affärstransaktion?

Powell är mot all form av surrogatmödraskap oavsett om beställarna är hetero- eller homosexuella par eller ensamstående. Lesbiska par och ensamstående kvinnor har dock möjlighet att skaffa barn utan att anlita en surrogatmamma och därför har han ibland beskyllts för att särskilt motarbeta samkönade män. Powell backar dock inte utan understryker att kvinnors och barns rättigheter och välbefinnande måste trumfa välbärgade mäns önskan att bli föräldrar.

Hur smärtsamt det än kan vara med ofrivillig barnlöshet är det ingen rättighet att bli förälder. Ingen bör ha rätt att utsätta andra för risker för att ens egna önskningar ska uppfyllas. Powell jämför surrogatmödraskap med organförsäljning som är olagligt i hela världen förutom i Iran. Även om det gick att reglera handel med organ skulle det ändå inte vara etiskt försvarbart och Powell menar att detsamma bör gälla för surrogatmödraskap.

Brita Storlund, kommunikatör
Magister i mänskliga rättigheter och utv.psykologi

Läs mer om surrogatmödraskap här.