BLOGG
 • Samvetsfrihet till mig men inte till dig

  Samvetsfrihet till mig men inte till dig

  8 maj, 2019 Samvetsfrihet, Senaste från bloggen
  Roland P. Martinsson är doktor i filosofi, och inledde sitt föredrag med att han inte tror att det är svårt att prata om samvetsfrihet i Sverige. Han definierade samvete som en känsla för vad som är rätt och fel, vilket ...
  Läs mer
 • Samvetsfrihet är en mänsklig rättighet

  Samvetsfrihet är en mänsklig rättighet

  7 maj, 2019 Samvetsfrihet, Senaste från bloggen
  På lördagens seminarium om samvetsfrihet fick vi höra barnmorskan Linda Steens personliga berättelse. Hon väntar tillsammans med Ellinor Grimmark på besked från Europadomstolen, om deras fall kommer att tas upp till prövning eller inte. Redan som barn präglades hon av ...
  Läs mer
 • Samvetsfrihet handlar om stora frågor

  Samvetsfrihet handlar om stora frågor

  6 maj, 2019 Samvetsfrihet, Senaste från bloggen
  Jörgen Olson är ett av de juridiska ombuden i barnmorskemålen i Sverige. Han var först ut av talarna på vårt seminarium om samvetsfrihet i Stockholm i lördags. Han började med att fastställa att samvetsfrihet för barnmorskor handlar om att slippa ...
  Läs mer
 • Internationella barnmorskedagen 5 maj

  Internationella barnmorskedagen 5 maj

  3 maj, 2019 Samvetsfrihet
  Barnmorskeyrket är förmodligen den äldsta kvinnodominerade branschen, och en yrkeskår som välförtjänt uppmärksammas med den årliga internationella barnmorskedagen den 5 maj. Barnmorskor kommer även att vara föremål för uppmärksamhet under seminariet om samvetsfrihet som Människovärde arrangerar i Stockholm på lördag. Enligt ...
  Läs mer
 • Allvarligt sjuka behöver stöd - inte en press på sig att avlasta samhället

  Allvarligt sjuka behöver stöd – inte en press på sig att avlasta samhället

  29 april, 2019 Dödshjälp
  I Europa är aktiv dödshjälp samt assisterat självmord lagligt i Belgien, Holland och Luxemburg. Enbart assisterat självmord är lagligt i Schweiz och Tyskland. Debatter pågår i ett flertal europeiska länder, däribland Sverige. Spanien hamnade i blickfånget efter att en man ...
  Läs mer
 • Seminarium om samvetsfrihet - Varför ligger Sverige efter?

  Seminarium om samvetsfrihet – Varför ligger Sverige efter?

  26 april, 2019 Pressmeddelande
  Vi vill härmed inbjuda dig till ett seminarium om samvetsfrihet! DATUM: Lördagen 4 maj TID: Kl 14.00-18.00 PLATS: Citykonditoriet, Adolf Fredriks kyrkogata 10, Stockholm Barnmorskan Linda Steen är en av talarna på vårt seminarium om samvetsfrihet som hålls lördagen 4 maj kl 14-18. Tillsammans ...
  Läs mer
 • Abortstatistik

  Abortstatistik

  15 april, 2019 Abort
  Socialstyrelsens senaste abortstatistik för Sverige är från 2017. Där framkommer olika uppgifter som ålder på den abortsökande kvinnan, graviditetslängd, antal tidigare aborter osv. Totala antalet var drygt 36.600. Orsak till aborterna framkommer inte, förutom vid de sena aborterna efter graviditetsvecka ...
  Läs mer
 • Mäns upplevelser av abort

  Mäns upplevelser av abort

  5 april, 2019 Abort
  Ett ämne som inte uppmärksammats så mycket är mäns upplevelser av abort. I ett examensarbete från psykologprogrammet vid Lunds universitet har sju män i åldern 26-55 år intervjuats, vilka varit med om sammanlagt tio aborter. Resultatet av studien visar att ...
  Läs mer
 • Dags att ändra synen på ofödda barn med Downs syndrom

  Dags att ändra synen på ofödda barn med Downs syndrom

  25 mars, 2019 Fosterdiagnostik
  I augusti förra året blev 20-årige Eric Torell ihjälskjuten av polisen, efter att ha rymt från sitt boende och tidigt på morgonen gått runt i ett bostadsområde viftandes med, vad som senare visade sig vara, ett leksaksvapen. I början av ...
  Läs mer
 • Sena aborter och feticid

  Sena aborter och feticid

  25 mars, 2019 Abort
  Rapporten från Statens medicinsk-etiska råd (Smer), angående livstecken hos aborterade barn, har kommenterats och debatterats ur olika synvinklar på många tidningars ledar- och debattsidor. Det motsägelsefulla är att vi å ena sidan aborterar barn upp till vecka 22, samtidigt som ...
  Läs mer
 • Att göra barn till beställningsvara inte rätt väg att gå

  Att göra barn till beställningsvara inte rätt väg att gå

  15 mars, 2019 Surrogatmödraskap
  Det är lätt att beröras av smärtan hos barnlösa par. Egna och andras förväntningar, och de blandade känslorna när andra får barn utan problem. Adoptionsprocesser är påfrestande och långt utdragna, och leder kanske ändå inte till att man får något ...
  Läs mer
 • Abort i vecka 30 är en etisk katastrof

  Abort i vecka 30 är en etisk katastrof

  5 mars, 2019 Abort
    Återigen är de sena aborterna i fokus. Kammaråklagaren Jennie Nordin har beslutat att lägga ned en förundersökning gällande ett ofött barn som aborterats i graviditetsvecka 30. I det här skedet av graviditeten är barnet ca 40 cm långt. Sinnet för bland ...
  Läs mer
 • Nu startar föreningen Människovärde!

  Nu startar föreningen Människovärde!

  22 september, 2017 Pressmeddelande
  Det är med stor glädje vi presenterar nyheten att föreningen Ja till Livet och Stiftelsen Provita går samman och bildar organisationen Människovärde. Ja till Livet är en ideell förening som i dag är Sveriges största livsrättsorganisation. Provita är en stiftelse som ...
  Läs mer