I en forskningsrapport, som publicerades i JAMA Network 24 januari 2024, uppges att 519 981 fullbordade vaginala våldtäkter resulterat i uppskattningsvis 64 565 graviditeter i 14 amerikanska delstater där abort är förbjudet. Detta skulle i så fall innebära att 12,5 procent av våldtäkterna lett till graviditet under en tidsperiod på 4–18 månader, sedan sommaren 2022 när Högsta domstolen i USA upphävde den garanterade tillgången till abort för att istället lagstiftas i de enskilda delstaterna.

Studien har fått skarp kritik av bland andra professor Michael New. Han skriver på X (Twitter) att denna studie är den mest partiska och bristfälliga han någonsin sett under hela sin karriär som forskare. Den borde enligt New inte ha publicerats i en vetenskaplig tidskrift eftersom detta nu gett studien en legitimitet som den inte förtjänar. Han hävdar att akademiska journaler enbart ska publicera robust faktagranskade studier och inte som i detta fall gå abortaktivisters ärenden.

New kritiserar för det första rapportens uppskattning att 12,5 procent av alla våldtäkter resulterar i graviditet. En studie från 1996 som fokuserat på verkliga (och inte uppskattade) våldtäktsoffer uppgav att ungefär 5 procent av våldtäkterna resulterat i graviditet. Men även denna andel anses vara i överkant eftersom studien inte beaktat att vissa av kvinnorna uppgett att de våldtagits fler än en gång. New kritiserar för det andra det faktum att studiens författare använt uppgifter från CDC (USA:s folkhälsomyndighet ”Centers for Disease Control and Prevention”) vars uppskattning om antal våldtäkter är 4 gånger högre än DOJ National Crime Victim Survey (justitiedepartementets nationella brottsofferundersökning) och 10 gånger högre än vad som verkligen rapporterats till myndigheter. Kort sagt menar New att studiens författare bara antagit att den allra högsta uppskattningen är den korrekta.

Dr Samuel Dickman, som är abortläkare på Planned Parenthood i Montana och en av författarna till studien, hänvisade också bara till sin ”känsla” när han till sajten NPR (National Public Radio) sade att bara en bråkdel av patienterna avslöjar att de blivit gravida av en våldtäkt. Detta uttalande stödjer kritiken mot studien om att den i alltför hög grad bygger på antaganden och känslor snarare än mätbara siffror.

Minst två av de sex författarna har kopplingar till abortindustrin. Den tidigare nämnda abortläkaren Dickman har varit inblandad i flera rättsfall mot abortrestriktioner i Montana. Kari White har tagit emot arvoden, stipendier och bidrag från olika abortförespråkande organisationer.

Om studiens siffror stämmer skulle det i så fall, enligt News beräkningar, betyda att 10 procent av alla aborter som utfördes 2017 i USA var på grund av våldtäkt. Detta är en mångdubbelt högre andel än vad det abortförespråkande Guttmacherinstitutet återkommande uppger, vilket är att 1 procent av alla aborter görs för att kvinnan blivit gravid av våldtäkt.

Läs mer om abort här.