Isabel Vaughan-Spruce är ordförande för brittiska ”March for life” och har under många års tid arbetat volontärt med att erbjuda hjälp och stöd till abortsökande kvinnor, och även till kvinnor som gjort abort. I oktober arresterades hon av polis i Birmingham efter att hon blivit anmäld för att ha stått och bett i närheten av en abortklinik. Vaughan-Spruce hade vid tillfället inte pratat med någon eller ens hållit i en skylt, utan enbart ljudlöst bett i sina tankar.

Enligt lagen om ”buffertzoner”, som Vaughan-Spruce anses ha brutit mot, är det kriminaliserat att befinna sig närmare än 150 meter från en abortklinik. Lagen är till för att kvinnor varken genom ord eller skriven text ska kunna påverkas åt något håll i sitt abortbeslut. Vid de tre tillfällen som Vaughan-Spruce befunnit sig i närheten av abortkliniken har den emellertid varit stängd, så inga kvinnor har passerat. Hon hävdar själv att hennes tankar och böner varit fridsamma, och att det istället är hennes åsikts- och religionsfrihet som har kränkts.

Juristorganisationen ADF (Alliance Defending Feedom) hävdar att Vaughan-Spruce arresterats för tankebrott, och att detta är oförenligt med en sund demokrati. Hon är inte heller den enda som drabbats av denna lag. En kvinna i Bournemouth ombads nyligen att avlägsna sig från ett område, trots att hon stod utanför buffertzonen och bad. I Liverpool arresterades en äldre kvinna 2021 för att ha gått en bönepromenad i närheten av en abortklinik. Hennes åtal har dock lagts ned.

Lagstiftning om buffertzoner planeras för hela England och Wales. Med en sådan lag skulle det bli förbjudet att be, informera, ge råd, befinna sig på platser, eller ens uttrycka åsikter inom ett område på 150 meter från abortkliniker. Brott mot lagen skulle straffas med fängelse upp till två år. En statlig utredning från 2018 har dock visat att en sådan lagstiftning är onödig. För det första är det ytterst sällsynt med trakasserier från prolife-organisationer. Den vanligaste aktiviteten bland dessa är bön och att dela ut information om stöd och hjälp till kvinnor. För det andra finns redan en generell lagstiftning som polisen kan tillämpa vid trakasserier. Ytterligare en aspekt är att även andra grupper kan komma att omfattas. Buffertzonen på 150 meter är längre än en fotbollsplan. Skulle det kunna bli kriminellt för en målvakt att be för målvakten i motståndarlaget?

Lagförslaget har i brittiska överhuset fått kritik från både liberalt och konservativt håll, och kallats för den största inskränkningen i yttrandefriheten i brittisk lagstiftning. Abortförespråkande baronessan Claire Fox har enligt ADF uttryckt att förbud mot att protestera mot en viss sakfråga innebär ett åsiktsförtryck som kan få oanade konsekvenser.

Brita Storlund, kommunikatör
Magister i mänskliga rättigheter och utvecklingspsykologi

Läs mer om abort här.