Abort fram till födseln i New Jersey

Mängder av spaltmetrar har i media ägnats åt ändringen av abortlagen i den amerikanska delstaten Texas, där abort numera är förbjudet efter att hjärtljuden kan upptäckas (omkring graviditetsvecka 6). En lagändring i delstaten New Jersey som tillåter abort fram till...

Partnerskap med Heartbeat International

Människovärde ingår partnerskap med den amerikanska prolife-organisationen Heartbeat International. Partnerskapet gäller för ett år i taget och förnyas genom att man betalar en årliga medlemsavgift. Heartbeat International bygger liksom Människovärde på den kristna...

Tre kvinnor döda efter abort i Storbritannien

Medan Savita Halappanavars namn och bild under flera år spridits runtom i världen, efter att hon dött av graviditetskomplikationer på Irland 2012, är det väldigt få som ens hört talas om 31-åriga Sarah Dunn från Blackpool i Storbritannien. Sarah Dunn dog 2020 på grund...

Vilseledande abortstatistik

Fram till årsskiftet 2020/2021 var abort olagligt i Argentina förutom vid fara för kvinnans liv och vid våldtäkt, och abort var också straffbart för både kvinnan och för den som utfört aborten. Men från och med den 31 december 2020 blev abort lagligt fram till...