The Turnaway Study

”The Turnaway Study” (TS) är en femårig studie från Universitetet i San Fransisco, Kalifornien som slutfördes 2016 och som publicerats i bokform 2020. Den påstås visa att kvinnor som gjort abort mår bättre psykiskt och fysiskt, relationsmässigt och ekonomiskt, samt är...

Ryktesspridning stoppar inte arbetet för livet

Under sommaren har abortdebatten gått het efter att USA:s högsta domstol genom rättsfallet Dobbs mot JWHO (Jackson Women’s Health Organization) erkänt att abort varken är eller har varit en rättighet enligt konstitutionen. Rättsfallet Roe mot Wade från 1973 har därmed...

Just nu gläds vi åt att Roe mot Wade fallit

Den slutgiltiga domen i det amerikanska rättsfallet Dobbs mot Jackson Women’s Health Organization (JWHO) offentliggjordes den 24 juni, och som väntat blev resultatet i enlighet med det beslut som läckte ut från Högsta domstolen i början av maj. Kort sagt lyder domen...

Skrämselpropaganda i abortdebatten

Det har varit starka känslor och en hel del hysteri efter att Högsta domstolen i USA kommit fram till att rättsfallet Roe mot Wade från 1973 var felaktigt enligt den amerikanska konstitutionen. Delstaterna får nu tillbaka makten över abortlagen, och många anser att...