Socialstyrelsens statistik om aborter 2020

Enligt Socialstyrelsens statistik om aborter för 2020 har det totala antalet aborter gått ned till 34 596, vilket är positivt. Man får backa till år 2004 innan man hittar ett lägre antal. Backar man ända till 1983 var antalet ca 31 000. Förhoppningsvis fortsätter den...

Myt 5: Liberala abortlagar minskar aborttalen.

Det påstås ibland att abort i USA minskat under demokratiska presidentperioder, trots att det är det demokratiska partiet som står för den abortliberala politiken. Enligt Dr Brent Boles är det bara en del av sanningen.  När abort legaliserades 1973 i USA ökade...

Myt 2: Medicinska aborter är säkra

Vissa abortförespråkare påstår att abortpiller är säkrare än värkmedicin. I USA är statistiken om abortpiller dock beroende av abortindustrins egen rapportering om biverkningar. Därför säger det sig självt enligt Dr Boles, att biverkningar underrapporteras.  Kvinnor...