Ohelig allians mellan trafficking och abort

Mycket har under senaste tiden skrivits om prostitution och trafficking och den utsatthet det innebär för offren i form av bland annat våld, drogmissbruk, psykisk och fysisk ohälsa. Det finns ytterligare en utsatthet som inte kommer fram så ofta, och det är påtvingade...