Världsprematurdagen och de sena aborterna

Den 14 november firas världsprematurdagen på olika sätt. På Akademiska sjukhuset i Uppsala arrangeras seminarier om att skapa ett rättvist omhändertagande av de för tidigt födda barnen med barnkonventionen som grund. Barn som föds för tidigt kan tack vare god neonatal...

Abortindustrin har rasistiska rötter

Europaparlamentariker Alice Bah Kuhnke (mp) tar i Aftonbladet den 28 september till universalknepet att rasiststämpla meningsmotståndare, och sätter oblygt likhetstecken mellan abortkritiker och rasister. Hon menar att det finns en ohelig allians mellan dem som...

Är abort medicinskt nödvändigt?

I USA har en debatt blossat upp huruvida aborter är medicinskt nödvändiga eller inte. Lila Rose som är grundare till organisationen Live Action, och som besökte Sverige 2016, skrev i februari en debattartikel tillsammans med Donna Harrison där de argumenterar att så...

Abort och mödradödlighet

Den 28 september 2019 är det Internationella dagen för säkra aborter. Det finns en allmän uppfattning att restriktiva abortlagar ökar mödradödligheten eftersom det leder till fler osäkra aborter, och likhetstecken sätts mellan legala och säkra aborter. Verkligheten...