Vad anser politiska partier om dödshjälp?

Så sent som 2019 uppgav alla riksdagspartier förutom Miljöpartiet (MP) att de var negativa till en utredning om dödshjälp och assisterat självmord, enligt Sjukhusläkarens enkät. Sedan dess har några av partierna bytt ståndpunkt. Förutom MP, är numera även Moderaterna...

”Altruistisk dödshjälp”

I ett blogginlägg 2020 skrev vi om att organdonation på patienter som dött genom dödshjälp hade fördubblats i den kanadensiska provinsen Ontario på bara två år, samtidigt som det totala antalet registrerade organdonatorer gått ned. Både vid organdonation och önskan om...

Innebär dödshjälp en drunkningsdöd?

Ett av de vanligaste argumenten för dödshjälpsförespråkare handlar om att den palliativa vården inte alltid räcker till. Det finns patienter som lider orimligt mycket i livets slutskede, och dödshjälp anses behövas för att dessa ska få sitt lidande förkortat. Fler och...