Innebär dödshjälp en drunkningsdöd?

Ett av de vanligaste argumenten för dödshjälpsförespråkare handlar om att den palliativa vården inte alltid räcker till. Det finns patienter som lider orimligt mycket i livets slutskede, och dödshjälp anses behövas för att dessa ska få sitt lidande förkortat. Fler och...

Överge alla planer på dödshjälp

På Expressens ledarsida anser man att tiden nu är mogen för att tillåta assisterat döende i Sverige. Beneluxländerna, där även läkarassisterad dödshjälp för exempelvis minderåriga och dementa är tillåtet, anser ledarsidan dock vara avskräckande och efterlyser en...