Hur mår kvinnor efter abort? Del 3 – mental ohälsa

Flera forskare är överens om att abort kan vara en riskfaktor för mental ohälsa, som exempelvis ångest, depression, sömnsvårigheter och missbruk. David Fergusson, professor i psykologi från Nya Zeeland, har gjort en sammanställning av befintlig forskning avseende...