Massuppsägningar bland barnmorskor

Europadomstolen avvisade 18 oktober 2021 barnmorskorna Ellinor Grimmarks och Linda Steens resningsansökan. Den angivna förklaringen är att ”inga exceptionella omständigheter framkommit som ger anledning till resning”. Att en av de tre domarna, som tidigare fattat...

De utsattas förkämpe

Ruth Nordström är advokat och grundare till Skandinaviska Människorättsadvokaterna. Hon har nyligen gett ut boken ”Till de utsattas försvar” där hon bland mycket annat beskriver barnmorskefallen, som juridiskt ombud för barnmorskorna Ellinor Grimmark och Linda...

Norskt regeringsbyte och abortlagen

Efter Norges Stortingsval står det klart att den rödgröna sidan kommer att bilda regering. Abortfrågan har varit en stor valfråga, och med regeringsbytet finns risken att abortgränsen kan komma att höjas. Den rödgröna partierna vill ändra gränsen för fri abort från...

Samvetsstress och tystnadskultur

I Sverige ses samvetsfrihet som något kvinnofientligt, åtminstone när det gäller barnmorskor och vårdpersonal som inte har samvete att delta i aborter. De socialdemokratiska europaparlamentarikerna Evin Incir och Heléne Fritzon hade i somras en debattartikel i Norran...