När det blev kriminellt att rädda liv

Argentina har, likt Sverige, nu också fått ett eget fall där samvetsfrihet vid abortingrepp ställts på sin spets. Dock blev det i det argentinska fallet till slut en seger för rätten till samvetsfrihet. Läkaren Leandro Rodriguez Lastra, som vägrade att göra en sen...

Samvetsfrihet till och från

Sean Murphy och Stephen J Genius publicerade 2013 en artikel i tidskriften Bioethical Inquiry där de skriver att samvetsfrihet i vården kan handla både om frihet till och frihet från en handling. Vid abortfrågan skulle samvetsfrihet till kunna handla om att utföra en...

Låt barnmorskor rädda liv

Varje år genomförs barnvagnsmarschen i Sverige. I år infaller marschen 22–27 oktober och temat är ”Barnmorskor räddar liv”. Som temat säger ligger fokuset på barnmorskan och hennes roll för att motverka mödradödlighet. Arrangörer är RFSU, Svenska Afghanistankommittén,...

Samvetsfrihet vid dödshjälp

En intressant aspekt i debatten om dödshjälp är den tillhörande frågan om samvetsfrihet för läkare. Staffan Bergström, professor och ordförande i RTVD (Rätten till en värdig död) försvarar rätten till  samvetsfrihet vid dödshjälp i en debattartikel i Läkartidningen i...