Samband mellan abort och psykisk ohälsa

Ett område där det behövs mer forskning är hur kvinnors psykiska mående påverkas av abort. Den amerikanska forskaren David Reardon skriver i en omfattande artikel från 2018 att många undersökningar förbisett viktiga aspekter. Bland annat har svarsfrekvensen i vissa...