Det amerikanska presidentvalet blev kaotiskt så ännu verkar det oklart om det blir en president som försvarar de ofödda barnens rätt till liv, eller en som försvarar abort fram till födseln. 

Huruvida Demokratiska partiet med en eventuell Biden-administration vill tillåta abort fram till födseln råder det dock delade meningar om. Vissa kallar det för skrämselpropaganda. Vice-presidentkandidat Kamala Harris har dock enträget hävdat att inga restriktioner mot kvinnans rätt att fatta beslut om ”sin kropp” kommer att stödjas. Hon har som senator röstat mot förslag om att förbjuda sena aborter efter vecka 20, och så sent som 2019 och 2020 har hon röstat mot förslag om skydd för barn som fötts levande efter abort. På grund av Bidens höga ålder spekuleras det redan om att han inte kommer att sitta samtliga fyra år i fall han vinner, utan i något skede lämna över till Harris.

Demokratiska partiet har även haft för vana att rösta mot förslag för begränsningar i abortlagstiftningen. Förslag om att förbjuda abort på grund av det ofödda barnets kön, eller etnicitet hos pappan röstades ned av demokraterna 2012. Samma sak har skett på delstatsnivå, 2011 i Arizona och 2013 i North Dakota. Vissa delstater har förbud mot abort på grund av kön eller etnicitet, men Harris har gett sitt stöd till ”Womens Health Protection act” som bland annat innehåller förslag om att sådana restriktioner ska upphävas. 

Det var dessutom i den demokratiska delstaten New York där offentliga byggnader lystes upp i rosa efter att lagstiftning om abort fram till födseln gått igenom.

Demokraterna är mot samvetsfrihet för vårdpersonal och vill driva igenom lagstiftning där alla vårdgivare, både institutioner och personal, ska tvingas utföra aborter. Får de dessutom igenom lagstiftning om skattefinansiering, kommer de att ha ekonomiska åtstramningar som vapen mot dem som är motsträviga, till exempel sjukhus som drivs av kyrkor. 

Hjälpcenter för kvinnor med krisgraviditeter ska däremot inte vara skattefinansierade. Harris har gett sitt stöd till att dessa hjälpcenter ska tvingas både hänvisa till abortkliniker och göra reklam för dem. 

Harris har blivit stämd av journalisten David Daleiden som avslöjat illegal försäljning av aborterade barns kroppsdelar på Planned Parenthoods abortkliniker. Daleiden menar att Harris agerat partiskt  när hon som justitieminister i Kalifornien gav order om genomsökning av Daleidens lägenhet i april 2016, där all hans elektroniska utrustning beslagtogs. Harris kampanjade samtidigt till senaten, och Planned Parenthood i Kalifornien var en av bidragsgivarna till hennes kampanj. 

Joe Biden som är katolik, hade tidigare en mer konservativ abortsyn. Så sent som 2012 sade han enligt CNN att han personligen är mot abort. Efter kritik från partiet har han emellertid ändrat ståndpunkt och blivit abortförespråkare. Den politiska karriären verkar ha varit viktigare för honom.

Se mer om Kamala Harris och hennes kopplingar till Planned Parenthood här:

Läs mer om abort här.