Vi vill verka för en ÖKAD RESPEKT FÖR MÄNNISKOVÄRDET från livets början till dess naturliga slut.

  • Vi vill att samvetsfrihet för vårdpersonal skall finnas i Sverige, så att ingen människa skall tvingas utsläcka en annan människas liv, varken genom abort eller dödshjälp.
  • Vi vill öka respekten för de ofödda barnen så att de ses som egna individer och omtalas som barn. Vi vill arbeta för en nollvision för aborter, det vill säga för ett samhälle där ingen ska behöva genomgå en abort och där efterfrågan minskas.
  • Vi vill att nuvarande förbud mot dödshjälp bevaras och att palliativ vård främjas, så att varje människa i ännu högre grad blir bemött med god vård och omsorg vid livets slut.
  • Vi vill att all form av surrogatmödraskap förblir förbjudet, eftersom det leder till exploatering av kvinnor och gör barn till beställningsbara handelsvaror och objekt.
  • Vi vill synliggöra människans värde oavsett kön, egenskaper, sjukdom eller funktionsvarianter och motsätter oss den fosterdiagnostik som används i syfte att utsortera barn.

Vi arbetar enligt tre grundläggande uppdrag:
OPINIONSBILDNING
UTBILDNING
RÅDGIVNING/SAMTALSSTÖD

Som medlem är du med och bidrar till att göra vårt arbete möjligt. Varje medlem är betydelsefull!

DU ÄR VÄL MEDLEM?

Bli medlem genom att
RINGA OSS på 018-12 93 00
MEJLA OSS på info@manniskovarde.se.
ANMÄL på vår hemsida: manniskovarde.se/bli-medlem