I vårt blogginlägg den 21 maj skrev vi om förslaget till en ny resolution i EU-parlamentet där man försöker få abort till en rättighet och samvetsfrihet vid abort avskaffad. Om abort är en mänsklig rättighet är samvetsfrihet vårdvägran enligt förslaget. 

Att någon sett behovet av en sådan resolution vittnar om att abort inte är en mänsklig rättighet. Därför är det anmärkningsvärt att svenska abortaktivister redan i åratal hävdat att det finns en ”aborträtt”. Det senaste exemplet var överläkaren och docenten Helena Kopp-Kallner som i Sveriges Radios Vetenskapsradion På djupet den 24 maj uttryckte oro över att forskning och medicinska framsteg kan komma att ”hota aborträtten”. 

Enda sättet att lösa detta dilemma är enligt henne att lagstifta om en fast abortgräns, och då menar hon inte att abortgränsen ska sänkas för att skydda livsdugliga barn från att aborteras, utan att gränsen bör sättas för att skydda tillgången till sena aborter. Att det finns en överlappning där för tidigt födda barn räddas och andra aborteras i samma graviditetsvecka, är något Kopp-Kallner anser att vi får lov att acceptera. Har den gravida kvinnan begärt abort är det vårdens ansvar att se till att det inte blir något barn, resonerar hon.

Joakim Lundqvist, pastor på Livets ord, twittrade angående detta: ”Anmärkningsvärt att man föreslår att abortlagen ska skrivas om för att inte inskränka ’aborträtten’. Det finns alltså en icke formulerad ’rätt’ som till och med trumfar svensk lag? Vem formulerade denna ’rätt’ isf? Och var kan den läsas?”

Inte oväntat har ingen besvarat den frågan. Faktum är att inte ens svensk abortlagstiftning nämner en ”aborträtt”, utan säger att abort ”får” utföras under vissa omständigheter. Det som däremot är en rättighet för kvinnan är kuratorssamtal både före och efter en abort. Det tyder på att abort inte ses som något oproblematiskt, utan som ett ingrepp som kan innebära känslomässiga svårigheter för kvinnan.

Om abort är en mänsklig rättighet och samvetsfrihet vid abortingrepp är vårdvägran, är det ofödda barnet totalt avhumaniserat, och vilket samhälle har vi då skapat?

 

Läs mer om abort här.