Skärmdump: liveaction.org

I april i år arresterades en 41-årig kvinna och hennes dotter för en olaglig abort i den amerikanska delstaten Nebraska. Kvinnan hade lyckats få abortpiller hemskickade, vilka den då 17-åriga dottern tagit i graviditetsvecka 23–24. Abortgränsen i Nebraska är vecka 20. Det finns också oklarheter om barnet verkligen hade dött eller om det fötts levande. Kroppen hade lagts i en påse som mamman och dottern med hjälp av en tredje person försökt bränna och gräva ner.

Polisens bevismaterial består bland annat av en privat Facebook-chatt mellan mamman och dottern. Abortförespråkare har kritiserat Meta (Facebooks moderbolag) för att de lämnat ut en privat chatt till polisen. Meta har dock försvarat sig med att de gensvarat på polisens brottsutredning angående ett dödfött barn som bränts och begravts, och inte på en privat chatt om en laglig abort.

I april började också bilder på aborterade barn från en abortklinik i Washington D.C spridas. Bilderna visar fem barn som fallit offer för sena aborter, varav en uppskattats till graviditetsvecka 32. Av kropparnas utseende att döma, antas vissa ha aborterats med den olagliga metoden ”partial birth abortion”. Med den metoden dör barnet genom ett klipp i nacken efter att kroppen, förutom huvudet, först dragits ut. Hjärnsubstansen sugs ut innan aborten avslutas.

Det finns även misstanke om att några av dessa barn fötts levande efter aborten och dött (eller dödats) efteråt. Någon utredning om vad som egentligen hänt kommer dock inte att utföras. Endast de prolife-aktivister – av vilka åtminstone en uppger sig vara ateist med vänstersympatier – som hittade kropparna och spred bilderna på dem, utreds enligt Live Action för brott.

I de amerikanska delstaterna Kalifornien och Maryland finns lagförslag om att tillåta abort fram till födseln. Om förslagen röstas igenom kommer dessutom brottsutredningar av ”perinatala” dödsfall att försvåras, vilket enligt ACLJ (American Center for Law and Justice) betyder upp till 28 dagar efter födseln. Ordalydelsen i lagförslagen kommer också att kunna tolkas som att barn som visar livstecken efter abort, eller som fötts för tidigt på grund av yttre våld, inte är garanterade vård. Den som inleder en brottsutredning av sådana dödsfall kan stämmas av exempelvis föräldrar eller sjukhuspersonal, och riskerar själv att bli föremål för brottsutredning. Hade den ovan nämnda händelsen i Nebraska lett till någon utredning om en motsvarande lag funnits på plats där?

Svensk media, som annars är fullt fokuserade på vad som händer med abortfrågan i USA, har inte visat något större intresse för dessa händelser. Expressen hade enbart fokus på att misskreditera prolife-aktivisterna, och använde genomgående ordet ”foster” om de fem uppenbart sent aborterade barnen. Dålig research eller medveten strategi?

Brita Storlund
Magister i mänskliga rättigheter och utvecklingspsykologi

Läs mer om abort här.