I seminariet om dödshjälp som föreningen ”Familjen först” höll i riksdagen den 8 december, sade överläkaren Mikaela Luthman att det sluttande planet rasar utför i Kanada. Hon berättade om en man som begärt hemsjukvård när han låg för sitt yttersta, men nekats detta med motiveringen att dödshjälp finns tillgängligt. 

I den kanadensiska provinsen Quebec har man i en rapport från oktober konstaterat att antal dödsfall genom dödshjälp ökat med 37 procent mellan 1 april 2020 och 31 mars 2021, och dödshjälp utgjorde 3,3 procent av samtliga dödsfall i provinsen. Året innan var ökningen 39 procent.

Det sluttande planet tar sig dock fler uttryck än enbart i ökning av antalet fall. Efter att dödshjälp legaliserats 2016, har det redan 2021 utökats till att även gälla för psykiskt sjuka. Enligt LifeSiteNews har vissa kanadensiska begravningsbyråer utökat sin verksamhet så att man genom dem kan få ett paket där dödshjälp, likvaka och begravning ingår. Dödshjälpen sker då i utrymmen som begravningsbyrån hyr ut, och hittills har 23 personer utnyttjat detta paket, genom enbart en begravningsbyrå i provinsen Ontario.

En annan rapport har visat att den palliativa vården i Kanada blivit lidande efter legalisering av dödshjälp. Numera har ett hospice skyldighet att erbjuda dödshjälp, och kan gå miste om miljoner i statligt stöd om de inte gör det. Personal inom den palliativa vården orkar inte alltid jobba kvar, eftersom de upplever att de hamnat i en konkurrenssituation med dödshjälpen. Patienter har blivit mer tveksamma till att skriva in sig på hospice av rädsla för att de ska pressas till dödshjälp. Det finns också exempel på patienter som felaktigt trott att palliativ vård är synonymt med dödshjälp. 

Det sluttande planet är inte heller begränsat till Kanada. I Belgien har man under 15 månader utfört olaglig dödshjälp på 24 spädbarn.  En ny uppfinning är den omskrivna dödshjälpsmaskinen Sarco. Ordet Sarco härstammar från ”sarkofag” och har utarbetats av en australiensisk läkare. I en intervju berättar han hur Sarco kan tillverkas med hjälp av en 3D-printer. När man sedan stängt in sig i Sarcon, trycker man på startknappen för att utlösa kväve, och inom 30 sekunder beräknas man dö en (så gott som) smärtfri död av syrebrist. 

I seminariet om dödshjälp uttryckte Mikaela Luthman att hon av respekt för sina meningsmotståndare ogärna drar paralleller till förintelsen. Det blir dock svårare och svårare att undvika. 

Brita Storlund
Kommunikatör

Läs mer om dödshjälp här.