I USA är surrogatmödraskap tillåtet i flera delstater, eller åtminstone inte förbjudet. Enligt sajten Creative Family Connections är kommersiellt surrogatmödraskap förbjudet endast i delstaterna Louisiana, Michigan och Nebraska. Inför en surrogatgraviditet måste den blivande surrogatmamman under flera veckor förbereda sig med olika hormoner och mediciner, antibiotika, aspirin samt även vitaminer enligt läkarordination. Är en kvinna inte beredd att genomgå detta kan hon inte bli surrogatmamma. Nedan följer en beskrivning av processen från sajten American Surrogacy.

Det första steget för den blivande surrogatmamman är att ta p-piller. Dessa krävs för att hennes menstruationscykel ska synkroniseras med det planerade datumet för embryoinplanteringen. Och det är inte hon själv utan fertilitetskliniken som bestämmer när hon ska börja och sluta med p-pillren.

Det andra steget är att under en knapp månads tid ta hormoninjektioner. Hormonet heter Lupron och används bland annat vid behandling av bröstcancer och prostatacancer, men även vid hormonbehandlingar för transpersoner. Det kan ge biverkningar som exempelvis värmevallningar, ljud- och ljuskänslighet, huvudvärk osv.

Det tredje steget sker omkring två veckor efter att kvinnan börjat med p-piller och Lupron. Och då ska det kvinnliga könshormonet östrogen tas, antingen som piller, injektion eller plåster. Även östrogenet kan medföra olika biverkningar som exempelvis flytningar och ömma bröst.

Det fjärde steget sker 22 dagar efter att kvinnan inlett hormonbehandlingen. Då görs en ultraljudsundersökning för att se tjockleken på livmoderslemhinnan, och ett blodprov tas för att kontrollera östrogennivåerna. Det är fertilitetskliniken som ger klartecken om det är dags att gå vidare till steg fem. Om inte, måste medicineringen fortsätta tills livmoderslemhinnan är tillräckligt tjock och östrogennivåerna tillräckligt höga.

Det femte steget sker fem dagar före den planerade inplanteringen av embryot. Hormonet progesteron injiceras muskulärt och injektionsstället måste gnuggas för att progesteronet ska fördelas ordentligt. Vanliga biverkningar med progesteron är utslag vid injektionsstället och huvudvärk. Efter att inplanteringen av embryot lyckats ska progesteronet tas fram till graviditetsvecka 12 för att minimera risken för missfall. (Därför används progesteron även för att avbryta en påbörjad medicinsk abort om kvinnan ångrar sig efter första abortpillret. Läs mer om det här och här.)

Övrig medicinering är antibiotika, det inflammationshämmande kortisonpreparatet Medrol, aspirin, samt vissa vitaminer enligt läkarordination.

Betalningen för amerikanska surrogatmammor varierar enligt American Surrogacy men rör sig mellan 50 000–90 000 dollar vid den första surrogatgraviditeten och mellan 60 000–100 000 dollar vid den andra, vilket i svenska kronor blir omkring 550 000–1 100 000 kr.

Brita Storlund, kommunikatör
Magister i mänskliga rättigheter och utvecklingspsykologi

Läs mer om surrogatmödraskap här.