Robert Clarke arbetar som chef för advokatbyrån ADF:s (Alliance Defending Freedom) kontor i Wien. Här är en intervju som vi gjorde med honom inför seminariet.

 

Du är juridiskt ombud för Tom Mortier. Kan du kort berätta lite om fallet Mortier?

Fallet belyser faran med ”det sluttande planet” vid legalisering av dödshjälp. På grund av depression uppsökte Tom Mortiers mamma en läkare som kunde avsluta hennes liv, även om hon inte led av någon fysisk eller dödlig sjukdom. Flera läkare ville inte assistera vid hennes självmord, men till sist hittade hon dock en läkare. Tom informerades inte förrän dagen efter att hans mor dött, vilket tyvärr inte är ovanligt i Belgien. Sedan dödshjälp legaliserades 2002 har antalet som önskar dödshjälp ökat tiofaldigt, och lagen har ändrats till att inkludera fler och fler grupper. 2014 utökades lagen så att den nu även inkluderar barn, och enligt officiella källor har barn så unga som 11 och 9 år fått dödshjälp.

I januari 2019 beslutade Europadomstolen att ta upp fallet Mortier. Vad har hänt sedan dess?

Detta var det första fallet i sitt slag att tas upp i Europadomstolen. Belgien måste nu ge sin respons. Medan vi väntar på detta, har vår advokatbyrå ADF International återupptagit en kampanj mot dödshjälp ”Affirm Dignity/End Euthanasia” (garantera värdighet/nej till dödshjälp). Kampanjen visar, genom starka vittnesbörd och granskning på djupet, att ett rättvist samhälle tar hand om de svagaste och mest sårbara. Att erbjuda dödshjälp är istället motsatsen till medlidande.

Se en presentation av Robert Clarke angående fallet Mortier här.
Se en film om dödshjälpens baksida i Belgien och Holland här.