I december 2022 rapporterade bland andra LifeSiteNews om Kanadas planer på att utöka lagstiftningen om dödshjälp till att också omfatta enbart psykiska sjukdomar, även för ”mogna minderåriga”. Fysiskt friska människor med exempelvis depression, posttraumatisk stress, bipolär sjukdom osv ska alltså enligt lagförslaget kunna beviljas dödshjälp.

Under året hade dock vissa skandaler offentliggjorts, vilka fått allmänheten att uppröras. Bland annat har en rapport visat att flera krigsveteraner erbjudits dödshjälp utan att de själva begärt det. Christine Gauthier, som är en kvinnlig veteran och paralympiker, ansökte om en trapphiss för att lättare kunna förflytta sig med rullstol, men erbjöds i svarsbrevet medicinsk hjälp att dö ifall hennes situation var desperat. Enligt en annan rapport har människor med funktionsnedsättningar ansökt om att få avsluta sina liv för att slippa leva i fattigdom.

Efter den negativa uppmärksamheten lades förslaget på is, men faran anses av prolife-organisationer långt ifrån vara över. Premiärminister Justin Trudeau har kritiserats för att han enbart uttryckt att lagen kommer att fördröjas på obestämd tid, men inget om alternativet att backa från den. De ledamöter som understödjer förslaget har heller inte gett upp. Förutom att de drivs av sin ideologi om dödshjälp, är även ekonomin en viktig faktor. Kanadas hälso- och sjukvårdssystem dras med stora ekonomiska utmaningar, och dödshjälp är ett billigare alternativ än långvarig vård. Kritiker till lagförslaget hävdar att den långsiktiga planen är att dödshjälp ska beviljas till den som begär det, oavsett hälsotillstånd.

Kanada legaliserade dödshjälp 2016 och antalet patienter som dör genom dödshjälp är enligt juristorganisationen ADF (Alliance Defending Freedom) på ständig uppgång. Sedan coronapandemins början 2020 har antalet ökat med 32 procent och enbart under 2021 dog över 10 000 människor genom dödshjälp. Över 5 300 personer har sedan 2016 beviljats dödshjälp med ”ensamhet och isolering” som angiven orsak.

Önskan att dö är dock sällan permanent, utan kan istället vara baserad på tillfälliga omständigheter och känslor. Majoriteten av alla som tidigare gjort självmordsförsök och överlevt, har valt att leva och senare dött en naturlig död. Av hundra personer som gjort självmordsförsök genom att hoppa från Golden Gate-bron, har samtliga uppgett att de ångrade sig under de 4 sekunder det tog innan de landade i vattnet. Ändå söker den kanadensiska regeringen vägar för att utöka tillgången till dödshjälp istället för att satsa på alternativ som hjälper människor att vilja leva.

Brita Storlund, kommunikatör
Magister i mänskliga rättigheter och utvecklingspsykologi

Läs mer om dödshjälp här.