PAAU (progressive anti-abortion uprising/progressivt uppror mot abort) är en prolife-organisation med säte i Washington DC. Organisationen består av en brokig skara aktivister som politiskt och religiöst står långt ifrån varandra men som förenas kring sitt engagemang mot abort.

PAAU:s ställningstagande mot abort grundar sig på att fostret är en människa och att ingen kunnat påvisa någon konsekvent och objektiv skillnad mellan ”person” och ”människa”. Och om fostret är en människa så innehar det också mänskliga rättigheter. Argumentet att kvinnan har rätt till sin egen kropp är inte tillräckligt enligt PAAU eftersom de allra flesta aborter inte handlar om kvinnans kroppsliga integritet.

För ett år sedan fick PAAU internationell uppmärksamhet efter att de fått tillgång till en låda som innehöll aborterade barns kroppar. Via en visselblåsare hade de fått kännedom om vilken firma som tog hand om det medicinska avfallet från en abortklinik. Utanför kliniken övertalade de sedan chauffören som hämtade avfallet att få ta med sig en av två lådor, och i den fanns totalt 115 aborterade barns kroppar. 110 ansågs vara aborterade inom de tre första månaderna av graviditeten, medan fem var så gott som fullgångna barn. Skadorna på dessa tydde på att de antingen aborterats med den olagliga metoden ”partial birth abortion”, där barnet dödas med ett klipp i nacken när det till hälften kommit ut, eller att de överlevt aborten och lämnats att dö.

De fem kropparna är fortfarande i förvar hos polisen i Washington DC. PAAU kräver att rättsväsendet ska undersöka dödsfallen och som ett led i detta har de startat kampanjen Justice for the five (rättvisa för de fem). Polismyndigheten har enligt PAAU godkänt att en obduktion görs, men hittills har ingen patolog åtagit sig uppgiften. På PAAU misstänker man att patologerna vill skydda sig från eventuella motreaktioner från abortförespråkare. Frågan är känslig eftersom abort enligt prolife-sajten Lifenews är tillåtet fram till födseln av så gott som vilken anledning som helst i Washington DC. Aktivisterna på PAAU kräver också att de fem ska få en begravning, vilket de övriga 110 genom en katolsk präst fått 2022. De kräver dessutom att abortläkaren på ifrågavarande abortklinik ska fråntas sin licens.

Vissa av aktivisterna riskerar nu omkring 10 års fängelse för händelsen, men de hävdar att det är en konsekvens de är beredda att ta. Abortläkaren har rättsväsendet dock hittills inte undersökt, och inte heller vad de fem sent aborterade barnen fallit offer för.

Brita Storlund, kommunikatör
magister i mänskliga rättigheter och utvecklingspsykologi

Läs mer om abort här.