Kvinnan på bilden är inte Mar Galcerán.

Den 21 mars varje år rockar vi sockorna och hyllar olikheter i allmänhet och människor med kromosomavvikelsen Downs syndrom i synnerhet. Vid Downs syndrom har personen tre istället för två par av kromosom Trisomi 21 i cellerna, och därför har man valt den 21 dagen i tredje månaden för att uppmärksamma detta.

Efter att det på grund av fosterdiagnostik blivit möjligt att redan under graviditeten få reda på om det ofödda barnet har Downs syndrom föds allt färre med diagnosen. I exempelvis Danmark och på Island föds knappt några barn alls med Downs syndrom eftersom de flesta aborteras. Samtidigt har medellivslängden för dessa personer mer än fördubblats under de senaste 50 åren och de har också fått en allt mer naturlig plats i samhället. De når framgångar inom idrott, som fotomodeller, skådespelare osv. Sveriges Mats Melin har blivit ICA-Jerry med hela svenska folket. Han har även medverkat i Glada-Hudik-teatern och i filmen ”Hur många lingon finns det i världen” från 2011.

I Spanien skrev 45-åriga Mar Galcerán historia när hon som första person med Downs syndrom svors in i parlamentet i september 2023. Enligt den spanska Downs syndromföreningen är hon dessutom den första i hela Europa att sitta i ett nationellt parlament, vilket är ett stort steg framåt för inkludering av personer med kromosomavvikelser och funktionsnedsättningar.

Redan som 18-åring gick Mar Galcerán med i det konservativa Folkpartiet och arbetade sig sedan långsamt uppåt. Under decennier har hon kämpat hårt för att höja statusen för personer med Downs syndrom men säger att mycket arbete fortfarande återstår. Reaktionerna på att hon valdes in i parlamentet har inte heller varit odelat positiva. Vissa stöttar henne medan andra anser att hon inte är kapabel att klara detta uppdrag. Mar Galcerán låter sig dock inte nedslås. Hon är fast besluten att bära det förtroende och det ansvar som anförtrotts henne. Hon önskar också att hennes närvaro i parlamentet ska bidra till att fördomarna mot personer med Downs syndrom försvinner och att folk börjar se personen och inte bara funktionsnedsättningen.

Vi på Människovärde önskar också att man ska börja se personen och inte bara funktionsnedsättningen även när det gäller ofödda.

Läs mer om Rocka sockorna här.