Idag rockar vi sockorna för att hylla olikheter och allas lika människovärde. Som vi ett flertal gånger tidigare lyft blir det dock motsägelsefullt när en majoritet av ofödda barn med just dessa olikheter aborteras. Ofödda barn med Downs syndrom aborteras till nästan hundra procent på Island och i Danmark. Även i Sverige ökar antalet aborter på grund av Downs syndrom.

Enligt en ledartext på Bohusläningen den 20 mars 2023 är det att ”kidnappa sockorna” att vi på Människovärde denna dag lyfter diskrimineringen av ofödda barn med kromosomavvikelser. Vi påstås dessutom ”attackera fosterdiagnostik”. Men detta uttryck är vilseledande. Det framgår tydligt på vår hemsida att vi är positiva till fosterdiagnostik som används för att rädda liv och främja det ofödda barnets hälsa, men att vi motsätter oss den fosterdiagnostik vars syfte är att sortera bort barn med exempelvis kromosomavvikelser. I ett blogginlägg den 17 mars 2023 skrev vi följande: Fosterdiagnostik är positivt i de fall det används till hjälp för barnet. Hur fantastiskt är det inte att ett ofött barn kan diagnostiseras och opereras, och efter det fortsätta växa i sin mammas livmoder resten av graviditeten.

Tyvärr finns flera exempel på föräldrar som känt press från vården att göra abort när en kromosomavvikelse konstaterats på det ofödda barnet. En brittisk kvinna hävdade enligt Världen idag 2019 att hon minst 15 gånger tillfrågades om abort när hennes ofödda barn konstaterades ha Downs syndrom. Svenska Sandra råddes av en läkare enligt Aftonbladet 2020 att göra abort när hon väntade sin dotter som har Downs syndrom. Hösten 2022 rapporterade tidningar om ett par i Stockholm som fått rådet att göra abort då barnet hade Downs syndrom. Mamman till barnet lyfte det problematiska med att vården sätter ner så stora resurser på att hitta kromosomavvikelser hos ofödda barn, och menade att detta präglar även födda som har diagnosen.

Det är ett verkligt problem att en form av diskriminering accepteras bland ofödda, som inte accepteras bland redan födda. Vi står fast vid att det går utmärkt att både påpeka detta och rocka sockorna den 21 mars. Låt inte abortförespråkarna avhumanisera ofödda barn med Downs syndrom!

Läs mer om abort och fosterdiagnostik.