Stå upp för livet söndagen den 11 december 2022!

 

Livets Söndag infaller den tredje advent varje år och är ett unikt tillfälle för din församling att fira livet. En dag då vi tillsammans står upp för livet och människovärdet, men också ett tillfälle då vi kan ta ställning i viktiga frågor som samvetsfrihet, abort, dödshjälp och utsortering av barn med funktionsnedsättningar som till exempel Downs Syndrom. Det är en dag då vi bejakar livets helighet och okränkbarhet, från befruktningen till den naturliga döden. Tips och ideér på vad din församling kan göra hittar du längre ner på den här sidan. Ta gärna upp en kollekt under gudstjänsten till något livsbejakande arbete, som t.ex. LIVETS FOND eller LIVLINAN VID ABORT. Läs mer här nedanför, där även bankgiro- och swishnummer finns. Stå gärna med oss i sociala medier denna dag genom att använda hashtagen #StåUppFörLivet och tagga @manniskovarde.se

Varför firar vi då Livets Söndag? I januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Artikel 6 föreskriver att varje barn har en inneboende rätt till livet och att staterna till det yttersta av sin förmåga ska säkerställa barnets överlevnad och utveckling. Ett barn är ett barn oavsett ålder eller stadium i utvecklingen. Ett ofött barn är ända från befruktningen en unik människa med ett okränkbart värde. I barnkonventionens anda borde samhället därför göra allt i sin makt för att stötta mammor och familjer som hamnat i kris på grund av en oväntad graviditet. Barn som fötts levande efter sena aborter borde också tillerkännas samma okränkbara skyddsvärde som för tidigt födda.

Barnmorskor som inte vill delta vid abort förnekas rätten till samvetsfrihet i Sverige. De får inte arbeta vid svenska förlossningsavdelningar trots skriande brist, utan tvingas arbeta utomlands för sin försörjning. Våra riksdagspartier hade chansen att gå till historien som de som stod upp för två modiga barnmorskor som vill förlösa barn till världen och inte delta i att avsluta liv. Ingen av dem valde dock att göra det. Samvetsfrihet är en mänsklig rättighet enligt internationella konventioner och en naturlig del i varje demokrati.

Sjukvårdens uppgift är sedan antiken och Hippokrates ed att ”aldrig skada, om möjligt bota, ofta lindra, alltid trösta”. Sjukvården ska inte aktivt påskynda döendet, utan hjälpa den sjuke att få avsluta sitt liv med så lite smärta och ångest, under så värdiga och lugna former som möjligt. De länder som infört dödshjälp har fått se ett snabbt sluttande plan som är omöjligt att bromsa. De sjukdomstillstånd där dödshjälp berättigas blir allt fler, och de ursprungliga kriterierna tunnas ut. Den palliativa vården försämras också eftersom dödshjälp anses vara ett mindre kostsamt alternativ. En sådan förändring vore dock en kortsiktig pyrrhusseger för samhället, eftersom människovärdet urholkas för framtida generationer. En dödens kultur inom vården kommer på sikt visa sig vara till stor skada. Låt oss istället skapa ett samhälle där vi bejakar och främjar livet.

Initiativet till Livets Söndag togs år 2000 av den katolske biskopen Anders Arborelius.

I en intervju på HimlenTV7 (programmet ”Närbild”) berättar vår verksamhetsledare, Cecilia Björfjell-Klingberg,  bland annat om varför hon är prolife, Livets Söndag, att kyrkan behöver nåd och sanning i abortfrågan och om utsortering av ofödda barn med Downs syndrom.

Publicerad: 2020-11-02 vid 14:46, Senast uppdaterad: 2022-06-22 vid 09:39