Idag finns datum för de mest varierande företeelser. Vi firar alla hjärtans dag, kanelbullens dag osv. och det finns även en dag som kallas ”aborträttsdagen”. För oss som istället vill fira och hylla livet finns Livets Söndag, som varje år firas den tredje advent.

Denna dag är ett unikt tillfälle för den kristna kyrkan att fira livet och människovärdet. I vårt sekulära samhälle bestäms människovärdet ofta av hur önskad eller produktiv en individ är. Men Bibelns budskap är tydligt med att varje människa har ett unikt och okränkbart värde som inte påverkas av ålder, kön, hälsotillstånd eller andra personliga egenskaper.

Livets Söndag ger tillfälle att lyfta frågor om abort, fosterdiagnostik, dödshjälp och surrogatmödraskap. Läs mer om dessa ämnen här. Tips och idéer för predikan, barnkyrkan osv. hittar du längre ner på den här sidan. Varför inte visa vår trailer på 1,5 minut som på ett enkelt sätt förklarar människovärdesprincipen? Och ta gärna upp en kollekt under gudstjänsten till något livsbejakande arbete. Mer information finns under fliken ”Kollekt” här nedan. På sociala medier kan ni använda hashtagen #EnHyllningTillLivet och tagga gärna @manniskovarde.se.

Missa inte att fira Livets Söndag i just din kyrka på tredje advent! 

Appell

En appell som kan läsas i början av gudstjänsten eller vid kollekten.

Barnkyrka

Här får du tips om vad du kan göra i barnkyrkan på Livets Söndag.

Bibelhänvisningar

En lista på bibelhänvisningar som kan användas under gudstjänsten.

Kollekt

Förslag till kollekt för din församling på Livets Söndag.

Trailer

Kika på vår trailer här nedanför och visa den gärna i gudstjänsten.

Tänkvärda ord

Citat och ord om människovärdet och livet som kan användas i gudstjänsten eller under dagen på olika sätt. 

Kika på vår trailer om att alla har ett unikt människovärde.

Publicerad: 2020-11-02 vid 14:46, Senast uppdaterad: 2023-09-12 vid 11:37