Idag finns datum för de mest varierande företeelser. Vi firar alla hjärtans dag, kanelbullens dag osv. och det finns även en dag som kallas ”aborträttsdagen”. För oss som istället vill hylla livet finns Livets söndag, som firas den tredje advent varje år. Denna dag är ett unikt tillfälle för kristna och kyrkan att tala om livet och människovärdet. I vårt sekulära samhälle bestäms människovärdet ofta av hur önskad eller produktiv en individ är. Men Bibelns budskap är tydligt med att varje människa har ett unikt och okränkbart värde som inte påverkas av ålder, kön, hälsotillstånd eller andra personliga egenskaper.

Tips till Livets Söndag hittar du längre ner på sidan, som till exempel gudtjänstutformning, barnkyrka och predikan. Vi vill speciellt rekommendera predikan 2 som tar upp om prolife historiskt ur ett brett perspektiv. Ju mer kristendomen vann mark desto mer barmhärtighet visade man svaga, hjälplösa, fattiga, gamla och ofödda. För prolife-hjältarna genom historien har det inte bara handlat om doktriner, utan också om hårt arbete. De startade sjukhus, barnhem, soppkök, räddningsuppdrag för barn som övergetts och omhändertog barn som överlevt abort. Tre faktorer i modern tid som påverkat utvecklingen tas också upp. Man kan ta bort vissa delar av predikan och anpassa den på egen hand. Till predikan finns även en powerpoint-presentation.

Under gudstjänsten kan man också ta upp en kollekt till något livsbejakande arbete. Visa gärna vår trailer om allas unika värde och om människovärdesprincipen, samt berätta kort om oss. Livets söndag ger tillfälle att lyfta frågor som t.ex. abort, fosterdiagnostik, dödshjälp och surrogatmödraskap. Läs mer om ämnena här.

Använd gärna hashtagen #EnHyllningTillLivet på sociala medier under dagen och tagga @manniskovarde.se

Initiativet till Livets söndag togs av biskop Anders Arborelius runt mellenieskiftet.

Appell

Denna appell kan läsas i början av gudstjänsten eller vid kollekten.

Barnkyrka

Tips på vad ni kan göra i barnkyrkan.

Bibelverser

Lista på bibelverser som kan användas under gudstjänsten.

Gudstjänstutformning

Förslag på utformning av gudstjänsten.

Kollekt

Förslag till kollekt för din församling.

Predikan 1

Förslag till predikan (traditionell)

Predikan 2

Förslag till predikan (3 bibelställen + presentation av prolife historiskt) med tillhörande PP-presentation

Trailer

Visa gärna en trailer i gudstjänsten om allas unika människovärde och berätta kort om organisationen Människovärde.

Tänkvärda ord och citat

Tänkvärda ord och citat som kan användas i gudstjänsten eller under dagen.

Publicerad: 2020-11-02 vid 14:46