Abby Johnson är före detta chef för en av det amerikanska Planned Parenthoods abortkliniker, och som efter nio år i verksamheten bytte sida. Hon är författare till boken Unplanned som nu också blivit en välbesökt film, främst i den engelsktalande delen av världen.

I en insändare i Lifenews.com skriver Johnson om barn som fötts levande efter sen abort, och presenterar siffror som visar att detta sker omkring en gång per månad i USA. Siffror från det statliga CDC (the National Centers for Disease Control) bekräftar dessa siffror, men enligt ACLJ (American center for law and justice) är antalet långt högre än så.

I Sverige händer det enligt SMER (Statens medicinsk-etiska råd) några gånger per år att barn föds fram levande efter abort. I de fallen ska barnläkare inte tillkallas och inga livsuppehållande insatser eller ens smärtlindring sättas in. När beslut om abort väl är fattat är det bara kvinnan som kan återkalla det, och enligt SFOG (Svensk förening för obstretik och gynekologi) betyder uppvisande av livstecken inte att det finns förutsättningar för liv. Enligt SMER har återupplivningsförsök i sådana här situationer aldrig lyckats i Sverige, men i USA finns uppskattningsvis 44.000 människor som överlevt abort.

Barn som visat livstecken efter abort är inte bara siffror i statistik. Dessa barn kämpar för att andas och skrika. De fryser och är chockade, och dödsprocessen kan ibland pågå i timmar. Detta är ofattbar grymhet mot barnet, men även mot mamman och personalen.

I somras skrev läkaren Anna Hammarström en debattartikel i ämnet, där hon kritiserar skrivbordsbeslut där abort av friska foster beviljas. Hon skriver också att sena aborter var en orsak till att hon avbröt sin gynekologutbildning. Hon kritiserar debatten som gärna spårar ur till anklagelser om kvinnofientlighet, och uttrycker önskemål om att inga aborter efter graviditetsvecka 18 skulle beviljas. Tyvärr höjs även röster för att ytterligare flytta fram abortgränsen, i vissa fall fram till födseln, och Johnson befarar att antalet barn som föds levande efter abort då kommer att öka.

Detta är motsatsen till god vård. Att barn ska förvägras intensivvård enbart för att de är oönskade, har sjukdomar eller andra handikapp, är ett allvarligt övergrepp mot deras mänskliga rättigheter.