Kvinnors valfrihet är ett ofta använt argument för abort. Men hur är det med valfriheten om kvinnan ångrar sig efter en påbörjad abort? I exempelvis USA finns möjligheten att avbryta en påbörjad medicinsk abort med hormonet progesteron. I upp till 68 procent av fallen lyckas det om progesteronet tas tillräckligt snabbt efter första abortpillret. Inga fler fosterskador eller funktionsnedsättningar än generellt bland befolkningen har heller konstaterats. Genom prolife-organisationen Heartbeat International har över 3 000 kvinnor fått hjälp med att avbryta en påbörjad abort.

Källor:
https://manniskovarde.se/om-oss/partnerskap/
PARTNERSKAP (manniskovarde.se)
Erbjud hjälp till kvinnor som ångrar påbörjad abort – Dagen
Blocking Mifepristone Action With Progesterone – Full Text View – ClinicalTrials.gov
Stories of Lives Saved (heartbeatinternational.org)
This Boy Survived an Abortion When His Mom Changed Her Mind Halfway Through – LifeNews.com
IVF, provrörsbefruktning – 1177 Vårdguiden
Resultat – FASS Allmänhet
WATCH: OB/GYN Dr. Brent Boles debunks the idea that ’abortion is safer than childbirth’ (liveaction.org) (vid 31–39 min.)